Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Και των θνητών η γενεά των φύλλων ομοιάζει


"οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.
Φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ ὕλη
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη·
ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ᾽ ἀπολήγει."


Και των θνητών η γενεά των φύλλων ομοιάζει
των φύλλων άλλα ο άνεμος χαμαί σκορπά και άλλα 
φυτρώνουν, ως η άνοιξη τα δένδρ’ αναχλωραίνει.
Και των θνητών μια γενεά φυτρώνει κι άλλη παύει

Ιλιάς Ζ 145Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου