Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Κατασκευή Dorodango / Στ' 1ου Δημοτικού σχολείου Πλακιά


Διαθεματικό project εικαστικών και περιβαλοντικής ενσυναίσθησης , κατασκευή Dorodango από το Στ' του 1ου Δημοτικού σχολείου Πλακιά. 

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

TO PIKAP COMMUNITY – ART IN THESSALONIKI

To Pikap

TO PIKAP COMMUNITY – ART IN THESSALONIKI
2018-2019
CASA BIANCA
Τοποθεσία:
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης (Casa Bianca), Βασ. Όλγας 182 & Θεμ. Σοφούλη
Διάρκεια:
Έκθεση Α': Τρίτη 21 Ιανουαρίου έως και Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020.
Έκθεση Β': Τρίτη 11 Φεβρουαρίου έως και Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020.
Έκθεση Γ': Τρίτη 3 Μαρτίου έως και Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.
Venue:
Municipal Art Gallery of Thessaloniki (Casa Bianca), Junction of 182, Vas. Olgas Street & Them. Sofouli Street
Duration:
Exhibition A': Tuesday the 21st of January until Tuesday the 4th of March 2020
Exhibition B': Tuesday the 11th of February until Tuesday the 25th of February 2020
Exhibition C': Tuesday the 3rd of March until Tuesday the 17th of March 2020
Ο πολυχώρος Το Πικάπ, σε συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την έκθεση με τίτλο “To Pikap Community – Art In Thessaloniki - 2018-2019 - Casa Bianca” με στόχο την παρουσίαση και ανάδειξη της πιο πρόσφατης εικαστικής παραγωγής και της καλλιτεχνικής κοινότητας της πόλης.
To Pikap Community – Art In Thessaloniki. Πρόκειται για μια προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα στην οποία εντάσσονται καλλιτέχνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην πόλη. Ανά καταχώρηση περιλαμβάνονται πληροφορίες, δείγματα δουλειάς, εξωτερικοί σύνδεσμοι και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ο εκάστοτε καλλιτέχνης επιθυμητό να γνωστοποιηθεί, ώστε να προβληθεί και να παρουσιαστεί η προσωπική του πορεία και το έργο του.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα ξεκίνησε από μία ανάγκη. Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι το επίπεδο αυτής της δημιουργίας είναι πολύ υψηλό και επιθυμούμε την επαφή μαζί της, με σκοπό να κάνουμε τη ζωή μας πληρέστερη.
Ευελπιστούμε το εγχείρημα μας να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους ίδιους τους καλλιτέχνες όσο και για τον ευρύτερο καλλιτεχνικό κόσμο, προωθώντας συνεργασίες και εισάγοντας οδούς διαλόγου.
Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχεδιάζουμε δράσεις αυτής της κοινότητας έξω από τα πλαίσια της πλατφόρμας και σε συνεργασία με φορείς των ίδιων ή παραπλήσιων ενδιαφερόντων.
Δημήτρης Αγγέλης, καλλιτεχνικός διευθυντής πολυχώρου “Το Πικάπ”.
Στο πνεύμα όλων των παραπάνω, διοργανώνουμε μία σειρά εκθέσεων με τη συμμετοχή περισσότερων από 130 καλλιτεχνών, στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης (Casa Bianca).
Επιμέλεια:
Δημήτρης Αγγέλης, Καλλιτεχνικός διευθυντής πολυχώρου “Το Πικάπ”
Θάλεια-Μαρία Αλεξάκη, Μουσειολόγος - Επιμελήτρια εκθέσεων Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης
Αλεξία Ξαφοπούλου, Εικαστικός
Σε συνεργασία: Δόμνα Γούναρη, Επιμελήτρια εκθέσεων, εκδόσεων και δράσεων
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.
The multi-purpose venue To Pikap, in collaboration with the Municipal Art Gallery of Thessaloniki, organizes the exhibition “To Pikap Community – Art In Thessaloniki - 2018-2019 - Casa Bianca”, with the primary aim to present and showcase the most recent visual art creation and the artistic community of the city.
To Pikap Community – Art In Thessaloniki. This is an attempt to assemble and present the visual artistic creation of the city of Thessaloniki. We created an online platform which includes visual artists who live and work in the city. Each entry consists of information, sample of works, external links and any further elements, each artist considers helpful to publicize in order to show and present hers/his personal progress and work.
This endeavour was launched because of a fundamental necessity. We want to get in touch as much as possible with the artistic creation that takes place in Thessaloniki. We consider this creation to be of a high quality and we desire to get in touch with it, in order to make our lives more complete.
We hope that our endeavour will prove itself to be a useful tool both for the artists included and for the wider artistic world as well, by promoting collaborations and introducing channels of communication.
We plan, in short, medium and long-terms, actions of this community outside the frame of the platform and in collaboration with organizations with the same or similar interests.
Dimitris Angelis, art director of the multi-purpose venue “To Pikap”.
In the spirit of the ideas above, we organize a series of exhibitions with the participation of more than 130 artists, at the Municipal Art Gallery of Thessaloniki (Casa Bianca).
Curation:
Dimitris Angelis, Art Director of the Multi-purpose Venue “To Pikap”
Thalia-Maria Alexaki, Museologist – Curator of the Municipal Art Gallery of Thessaloniki
Alexia Xafopoulou, Visual Artist
In collaboration: Domna Gounari, Art curator
More information coming soon.