Κυριακή 1 Αυγούστου 2021


The Skins I Leave (performance)
Ζωή Αντύπα

Πτυχιακή Εργασία
2021

Διάρκεια: 15'
Performers : Ζωή Αντύπα, Ανδριάνα Μήλα
Φωτογραφίες και Βίντεο: Πέτρος Γκόγκος, Αντώνης Γρηγοριάν


στο Vimeo: https://vimeo.com/573460263 
  
 Η έννοια της μεταμόρφωσης περιλαμβάνει όλους τους μετασχηματισμούς  που οδηγούν σε μια νέα κατάσταση. Αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο διέπει μικρόκοσμο και μακρόκοσμο, υλικά και άυλα στοιχεία. Αντιλαμβάνομαι τη μεταμόρφωση όπως πραγματοποιείται στις κοινωνίες και το άτομο, ως τον διάλογο που δημιουργείται ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και τις εσωτερικές τάσεις.