Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

Ανοιχτή Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής ΔημιουργίαςΣτα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης «Living history-Living nature» με ακρωνύμιο Lhi-Lna του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Greece-the Former Yugoslav Republic of Macedonia», ο Δήμος Αλμωπίας πρόκειται να υλοποιήσει εντατικό πρόγραμμα καλλιτεχνικής δημιουργίας με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρόκειται για μια προσπάθεια σύνδεσης της Τέχνης με την τοπική ανάπτυξη, και τη δημιουργία έργων τα οποία θα αποτελέσουν μέσο προστιθέμενης αξίας του τόπου. Τα έργα θα στοχεύουν στην αποκάλυψη του «genius loci» της Αλμωπίας, ή αλλιώς του πνεύματος του τόπου, και καλούνται να περιγράψουν τις ιδιαιτερότητες της, μέσω ποικίλων εκφραστικών μέσων, δίνοντας συνολικά ένα ιδιαίτερο στίγμα της σύγχρονης Τέχνης στη διασυνοριακή περιοχή.


Τα έργα θα εκτεθούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ θα εκτίθενται μόνιμα σε μια πρότυπη ψηφιακή εφαρμογή - virtual έκθεση. Επίσης θα παρουσιάζονται σε όλες τις επόμενες παρουσιάσεις του project στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και σε υλικό προώθησης της πράξης και του Δήμου Αλμωπίας.

Λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης και της αίτησης. 

Για επιπλέον λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικό υπεύθυνο της πράξης κ.Τσίμα Νικόλαο, στο τηλέφωνο 2384350203, e-mail:tsimas@0598.syzefxis.gov.grΟι αιτήσεις αποστέλονται στη διεύθυνση: Δήμος Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, 58400 Αριδαία (υπόψη Τσίμα Ν.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου