Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Σχέσεις Εμπιστοσύνης του εικαστικού Δημήτρη Αμελαδιώτη προσκεκλημένος της ομάδας Εν Φλω. Νύχτα Μουσείων 2014 στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας                                                        Νύχτα Μουσείων 2014
στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας

Περιγραφή της εικαστικής δράσης 1/2
Σχέσεις Εμπιστοσύνης
του εικαστικού
Δημήτρη Αμελαδιώτη

1. Διεξαγωγή επιτόπου αυτοσχέδιας εικαστικής δράσης με τον τίτλο «Σχέσεις Εμπιστοσύνης» κατόπιν πρόσκλησης και πρότασης της ομάδας Εν Φλω.
 2. Συνεχής παραγωγή αντικειμένων τέχνης με υλικά όπως οι σπόροι και τα αντίτυπα παλαιών χαρτονομισμάτων.
 3. Διανομή αναλυτικού κειμένου όπου αναλύεται τόσο το θέμα «πίστη» στην οικονομική και καλλιτεχνική δραστηριότητα όσο και το σκεπτικό της τρέχουσας δράσης.
 4. Δωρεάν διάθεση των παραγόμενων αντικειμένων τέχνης στο κοινό.
                                                                Τεκμηρίωση

Νύχτα Μουσείων 2014    στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας
                                                           Σχέσεις Εμπιστοσύνης
                                                             Εικαστική δράση  
                                             Δημήτρης Αμελαδιώτης, Εικαστικός
Σύμφωνα με την αγγλοσαξονική θεώρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο όρος «πίστη» στην οικονομία είναι τρόπος συναλλαγής κατά την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας αγαθού ή χρηματικού ποσού, από ένα πρόσωπο φυσικό ή νομικό σε άλλο, με αντάλλαγμα την απόκτηση απαίτησης που καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή σε συγκεκριμένο χρόνο. Με λίγα λόγια, πρόκειται για διαχρονική ανταλλαγή που μπορεί να συντελείται μεταξύ ανόμοιων πραγμάτων, υπηρεσιών και ιδεών ανεξαρτήτως αξίας με σκοπό το κέρδος. Η διαχρονικότητα των ανταλλαγών αυτών επιτυγχάνεται με τη συνεχή ανατίμηση του νομίσματος ανάλογα με τις συνθήκες εγγυητικής ικανότητας που επικρατούν.
Το νόημα του χρήματος, σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, δεν έγκειται στο υλικό του, αλλά στην αξία που εμείς οι άνθρωποι αναπαράγουμε και αναθεωρούμε συνεχώς σύμφωνα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα συμφέροντά μας. Πιο απλά, δεν έχει σημασία αν το νόμισμα είναι φτιαγμένο από χαρτί ή φύλλα χρυσού, η αξία του εξαρτάται από την αναγκαία θεωρητική τιμή που του προσδίδει ο πολιτισμός μας. Αυτή η συνεχής επανεκτίμηση του νομίσματος βάσει των συμφερόντων και των αναγκών δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνεται και να ρευστοποιείται συνεχώς, ώστε να κυκλοφορεί και να επιταχύνει τις εμπορικές συναλλαγές, επιτρέποντας τόσο την άπειρη συσσώρευση αγαθών όσο και την πρόκληση οικονομικών μεγεθών τεχνητά διογκωμένων (φούσκες), που μπορούν να παρομοιαστούν με τις μπάμπουσκες, όπου η μία είναι μέσα στην άλλη, το μέγεθός τους όλο μεγαλώνει και η μία αναπαράγει την άλλη.
Κατά αντιστοιχία, το ίδιο συμβαίνει και με το σύστημα κοστολόγησης του έργου τέχνης. Η αξία του δεν υπολογίζεται πλέον βάσει του υλικού, αλλά βάσει της ιδέας και της υπηρεσίας που προσφέρει ο εκάστοτε δημιουργός ή βάσει του κοινωνικοπολιτικού-ιστορικού πλαισίου όπου αυτό εντάσσεται, ενώ η τιμή του καθορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και τη δημοτικότητα του καλλιτέχνη.
Η έννοια της πίστης στο χώρο της τέχνης βασίζεται στην αυτοπεποίθηση του εκκολαπτόμενου καλλιτέχνη, που εκτιμά τη συμβολή τόσο των δυνατοτήτων του όσο και της σύλληψης της ιδέας του στην επιτυχή έκβαση της εργασίας του, με σκοπό την όποια υλική ή ηθική ανταμοιβή.
Ωστόσο η εμπιστοσύνη αυτή δεν εντοπίζεται μόνο από πλευράς του καλλιτέχνη στον εαυτό του, αλλά και στη σχέση με την γκαλερί που διατίθεται να εκθέσει τα έργα του, με το συλλέκτη που επενδύει στο όνομά του και αγοράζει κάποιο έργο του, με τον πολιτιστικό φορέα που χρηματοδοτεί την παραγωγή μιας υπηρεσίας του, με τον επιμελητή εκθέσεων που τον επιλέγει, τον κριτικό που τον επαινεί, την κοινωνία που τον αποδέχεται και τους συναδέλφους που τον καλούν να δράσουν από κοινού.
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στην ελληνική πραγματικότητα η πίστη στον καλλιτέχνη δεν συνεπάγεται απαραίτητα και οικονομικές απολαβές, π.χ. κοστολόγηση, αμοιβή, μίσθωση, κέρδος, δυνατότητα βιοπορισμού, σίγουρη επένδυση κτλ.
Η αφοσίωση του καλλιτέχνη σε συγκεκριμένο σκοπό, ο στόχος σύναψης κοινωνικών σχέσεων, η επιδίωξη της δόξας, η ανάγκη της επικοινωνίας, η ελπίδα για μελλοντική αναγνώριση και υστεροφημία, η συχνά παράλληλη άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, η κακώς εννοούμενη ιδεαλιστική προσέγγιση της τέχνης αλλά και η πάντα αναγκαία καλή διάθεση για αφιλοκερδή προσφορά αρκούν για να διαμορφωθούν σχέσεις πίστης με το κοινό και με παράγοντες της τέχνης.
Συνέπεια της νοοτροπίας αυτής, σε συνδυασμό με την τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, είναι η διαμόρφωση συνθηκών παρόμοιων με της χαριστικής οικονομίας (gift economy) στο χώρο της τέχνης. Έργα και καλλιτεχνική υπηρεσία προσφέρονται δωρεάν, με αντάλλαγμα την καλή πίστη για έμμεσο και μακροπρόθεσμο όφελος, την πλασματική διακίνησή τους και τη βάσιμη δικαιολογία για την όποια ενεργή δράση του καθενός στο χώρο της τέχνης.
Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυξης και διακίνησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα συμβαίνει λόγω έλλειψης επαγγελματισμού και όχι από συνειδητή επιλογή.
Ωστόσο, βάσει της κατάστασης αυτής, θα μπορούσε να εξετάσει κανείς πόσο ενδιαφέρον θα είχε η εφαρμογή των αρχών της χαριστικής οικονομίας σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής μας ζωής.
Χαριστική ονομάζουμε την οικονομία που προβλέπει την αφιλοκερδή διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών, χωρίς να υπάρχει ρητή συμφωνία, ούτε να προηγείται προκαθορισμένος τρόπος υπολογισμού της εμπορικής αξίας αυτού που δίνεται απλόχερα και δίχως να επιδιώκεται άμεσο υλικό κέρδος. Ωστόσο επιθυμητό είναι το έμμεσο ηθικό όφελος σε βάθος χρόνου όπως η ψυχική επιβράβευση, η κοινωνική καταξίωση και αποδοχή, η επικοινωνία, η αύξηση της δημοτικότητας, η έναρξη φιλικής ή ερωτικής σχέσης, ο γάμος, η διαφήμιση κτλ. Δεν αποκλείεται όμως και το μελλοντικό χρηματικό κέρδος ως έμμεση συνέπεια συνθηκών που δημιουργούνται κατά την οικονομία αυτή, όπως π.χ. ο εμπλουτισμός του βιογραφικού, η εθελοντική εργασία, η άσκηση απλήρωτης πρακτικής με σκοπό την απόκτηση προϋπηρεσίας, η διεύρυνση επαγγελματικών ευκαιριών, η φοροελάφρυνση λόγω φιλανθρωπικής δραστηριότητας ή οικονομικής ενίσχυσης μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων κτλ.
Με αυτόν τον τρόπο προσφοράς αγαθών διαμορφώνονται έμπιστοι δεσμοί στην κοινωνία, οι οποίοι υποχρεώνουν ηθικά και συναισθηματικά για κάποια άυλη ανταπόδοση στο μέλλον. 'Ηθη, έθιμα, πολιτικές διαθέσεις, αρχές αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης ορίζουν τους άγραφους νόμους των εν λόγω συναλλαγών. Αυτού του είδους οι σχέσεις δημιουργούνται σε μικρές κοινωνίες με ελλιπή αστική παράδοση και οργάνωση, ώστε συχνά προκύπτουν αυθόρμητα.
Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαι από την ομάδα Εν Φλω να αναπτύξω μια επιτόπου αυτοσχέδια διαρκή δράση παραγωγής αντικειμένων τέχνης, βάσει υλικών που θα μου δοθούν όπως οι σπόροι και τα αντίγραφα παλαιών χαρτονομισμάτων.
Η χρήση των σπόρων στη συγκεκριμένη δράση αποτελεί υπενθύμιση του ότι υπήρξαν η πρώτη επενδυτική και νομισματική μονάδα στην ανταλλαγή αγαθών κατά το μεταβατικό στάδιο εξέλιξης της οικονομίας από την αντιπραγματική στην εγχρήματη. Επίσης παραπέμπει στη σημερινή τάση ίδρυσης τραπεζών σπόρων, διότι θεωρούνται σημαντική πηγή επένδυσης λόγω της πλεονάζουσας αναπαραγωγικότητάς τους, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται από αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες ανθρώπων ως εναλλακτικό μέσο ανταλλαγής αγαθών για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Από την άλλη, η συλλογή παλαιών χαρτονομισμάτων συμβολίζει τη συναισθηματική υπεραξία που αποδίδουμε σε υλικά που πλέον έχουν χάσει τη χρηστική τους δύναμη, ενώ η διαδικασία φωτοτυπικής τους αναπαραγωγής συνειρμικά παραπέμπει στην προαναφερθείσα αγγλοσαξονικής σχολής θεώρηση ότι η αξία του χρήματος είναι αναπροσαρμόσιμη και συνεπώς δύναται να τυπώνεται συνεχώς.
Οι δραστηριότητες αυτές που αποβλέπουν στην καλλιέργεια της γης, στη σύναψη εμπορικών σχέσεων, στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, στη συλλογή αντικειμένων ιστορικής και συναισθηματικής αξίας προϋποθέτουν την πίστη ότι οι κόποι και οι ιδέες μας θα αποδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο και τίμημα. Αυτός είναι και ο λόγος που υπερεκτιμούμε την έναρξη κάποιας πράξης με αβέβαια αποτελέσματα και επομένως προσδοκούμε κάτι καλύτερο είτε σε υλικό είτε σε ηθικό κέρδος.
Συνεπώς η πίστη με τις πολλαπλές της έννοιες όπως αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη (μονομερής ή αμοιβαία), ελπίδα, εγγύηση κτλ. αποτελεί σχεδόν πάντα την κινητήρια αιτία μιας πράξης, η οποία αναζωπυρώνεται από τα τυχόν θετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν.
Τέλος, να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά που θα δημιουργηθούν κατά τη δράση χαρίζονται από καρδιάς στο κοινό, με την ελπίδα να διαμορφωθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και να επισημανθούν άλλοι τρόποι συνδιαλλαγής-επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.
Μετά Τιμής
Θερμές ευχαριστίες στην ομάδα Εν Φλω και στη σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας.

Περιγραφή της εικαστικής δράσης 2

ΝΥΧΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014
στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ 2014

18.00-24.00: Εκθέσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις, προβολή βίντεο (σε πολλές αίθουσες, βλ. αναλυτικά παρακάτω).

18.00-21.00: Καλλιτεχνική δράση κατασκευής χαρτιού (αίθριο).

18.00-19.30: Καλλιτεχνική δράση και έκθεση από την εικαστική ομάδα του ΚΕΘΕΑ Στροφή (αίθριο).

18.00-24.00: Καλλιτεχνική δράση με τον Δ. Αμελαδιώτη (αίθριο).

18.00-21.00: Καλλιτεχνική δράση με την Α. Θεοδώρογλου (αίθριο).

19.00-20.00: Ξενάγηση στην έκθεση του ΙΑ/ΕΤΕ «Η Εθνική Τράπεζα μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια και τις συλλογές της» (ισόγειο).

19.00-20.00 και 20:00-21:00: Ξεναγήσεις στην έκθεση «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002» (ισόγειο).

22.00-23.00: Ξενάγηση στην έκθεση «Τυπογραφικές μηχανές και εργασίες εκτυπώσεων ασφαλείας» (ισόγειο).

19.30-21.00: Συναυλία με την μπάντα της Στροφής του προγράμματος θεραπείας ΚΕΘΕΑ Στροφή (αίθριο).

21.00-21.30: «έξΗ», γυναικείο φωνητικό σύνολο.


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Μόνιμες εκθέσεις του ΙΑ/ΕΤΕ (ισόγειο)
• «Η Εθνική Τράπεζα μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια και τις συλλογές της»
• «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002»
• «Τυπογραφικές μηχανές και εργασίες εκτυπώσεων ασφαλείας»

Έκθεση του ΙΑ/ΕΤΕ με αφορμή τη Νύχτα Μουσείων 2014 (3ος όροφος)
• «Παρουσιάζοντας τους συλλεκτικούς θησαυρούς της Εθνικής Τράπεζας που απόκεινται στο ΙΑ/ΕΤΕ». Έκθεση αντικειμένων, αρχειακού-φωτογραφικού υλικού και προβολή βίντεο, από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας.

Φιλοξενούμενες εκθέσεις (ισόγειο)
• «Από το μουσείο στο σχολείο: Ταξιδεύοντας με ένα χαρτονόμισμα»
Με αφορμή εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΑ/ΕΤΕ, σε συνεργασία με τη χαράκτρια Θεοδώρα Χανδρινού και τη δασκάλα Ντόρα Τσιαγκάνη, το τμήμα Β2 του 121ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών δημιουργεί. Ελάτε να συνταξιδέψουμε με τις ιστορίες των παιδιών, τις εικόνες του Β. Παπατσαρούχα και τη δική σας φαντασία!
• Η δημιουργική ομάδα Χρώματα και Λέξεις του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού συναντάει το ΙΑ/ΕΤΕ. Έκθεση ζωγραφικών έργων.
• Έκθεση κούκλας και εικαστικών αντικειμένων από τον κουκλοθίασο «Ο Τρελλός του Βασιλιά».


ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ
• Βίντεο εικόνων από τα πολυθεάματα της Υπηρεσίας Πολυθεαμάτων και Φωτογραφικών Μέσων της Εθνικής Τράπεζας, για την έκθεση «Παρουσιάζοντας τους συλλεκτικούς θησαυρούς της Εθνικής Τράπεζας που απόκεινται στο ΙΑ/ΕΤΕ» (3ος όροφος).


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
• Εργαστήρι κατασκευής χαρτιού (αίθριο). Από το Εργαστήρι Συντήρησης του ΙΑ/ΕΤΕ.

 «Σχέσεις εμπιστοσύνης» (αίθριο)
Με τον Δημήτρη Αμελαδιώτη, συνεργασία της Ομάδας Εν Φλω. Αυτοσχέδια εικαστική δράση με σπόρους και παλαιά χαρτονομίσματα. Ο εικαστικός, κατόπιν πρόσκλησης της ομάδας Εν Φλω, παράγει επιτόπου αντικείμενα τέχνης από παλαιά χαρτονομίσματα και σπόρους. Τα αυτοσχέδια έργα τα χαρίζει από καρδιάς στο κοινό, με την ελπίδα να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και να επισημανθούν άλλοι τρόποι συνδιαλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

• «In plants trust»: Βιοποικιλότητα = εμπιστοσύνη στο μέλλον (αίθριο)
Με την Ανό Θεοδώρογλου, συνεργασία της Ομάδας Εν Φλω. Εικαστική δημιουργία τράπουλας και διαδραστικό παιχνίδι με το κοινό. Τα αρχέτυπα εφτά καρτών ταρό συνδέονται με εφτά υπό εξαφάνιση φυτά. Οι τυχεροί συμμετέχοντες θα κερδίζουν ένα χαρακτικό ταρό.

• Διαδραστικό εργαστήρι και έκθεση από την εικαστική ομάδα του ΚΕΘΕΑ Στροφή (αίθριο).
ΜΟΥΣΙΚΗ
• Συναυλία με την μπάντα της Στροφής. Ελληνικές και ξένες εκτελέσεις με τη δημιουργική διάθεση των παιδιών της θεραπευτικής κοινότητας και του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ Στροφή (αίθριο).

• Ομάδα «έξΗ». Έξι γυναικείες φωνές ανάμεσα στις συλλογές του ΙΑ/ΕΤΕ. Τραγουδούν οι Μ. Παπαγεωργίου, Ρ. Μιχαλοπούλου, Α. Κρεμπενιού, Κ. Τροχάνη, Ε. Γεωργακοπούλου, Β. Καριώτη(3ος όροφος).


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

 Έλενα Ακύλα, Pot Logos, 2014 (1ος όροφος)
Κεραμικά αντικείμενα από επισμαλτωμένο πηλό. Η ρηχή μνήμη των συνθημάτων εγγράφεται στη συμπαγή μάζα του πηλού και το κάθετο τοτέμ συναντά τον οριζόντιο άξονα του διαδρόμου.
 Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Ήρθα. Είδα. Πίστεψα (Pots and pans of classical Athens, μέρος αρχείου κατασκευαστικών σχεδίων), 2014 (3ος όροφος)
Εγκατάσταση. Το έργο συστήνει ένα αρχείο κατασκευαστικών σχεδίων και άλλου οπτικού υλικού από την προετοιμασία της κατασκευής σκευών απροσδιόριστης εποχής. Ένα ουτοπικό σενάριο ανασκαφής στο μέλλον.

 Κοσμάς Νικολάου, 24.6.1998: σχολική εκδρομή σε εργοστάσιο γυαλιού και Optasia, 2014(ημιώροφος)
Βίντεο και γλυπτό. Το οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζεται στο έργο έχει μαγνητοσκοπηθεί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Γαλλία. Για λίγα δευτερόλεπτα παρουσιάζεται εμβόλιμα στο βίντεο μία σκηνή με τρία γυάλινα δοχεία. Στο γλυπτό Optasia ανακατασκευάζεται το περιβάλλον που συναντάμε στη σκηνή των λίγων δευτερολέπτων.

• Κώστας ΡουσσάκηςA conditioner is something that improves the quality of another material, 2014 (πλατύσκαλο μεταξύ 1ου και 2ου ορόφου)
Εγκατάσταση. Ποια είναι αυτά που δεν κρύβονται; Ο έρωτας και ο βήχας; Ο έρωτας και το χρήμα; Ο βήχας και το χρήμα; Αντικείμενα-μαρτυρίες από τη ζωή του λόρδου Φλις (Fleece), ανθρώπου φυματικού, ζάπλουτου και βαθιά ερωτευμένου.

• Μαρίνα Σιούτη, Σεμεδάκια, στο πλέξιμο, 2014 (πλατύσκαλο μεταξύ 2ου και 3ου ορόφου)
Σειρά από χαρακτικές μήτρες-στένσιλ, κατασκευασμένες από πλαστικοποιημένο καμβά, από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί κομμάτια με κοπίδι δημιουργώντας δομές όμοιες με δαντέλας. Τα σεμέν, ως παραποιημένα αντικείμενα λαϊκής τέχνης από το αρχείο της γιαγιάς, παραβάλλονται με τα μοτίβα που κοσμούν τα γυαλικά της εταιρείας ΟΞΥΑΛ (αρχείο ΙΑ/ΕΤΕ).

• Μάγδα Ταμμάμ«open ended» (…_t_h_e_r_e_…  …_i_s_…), 2014 (3ος όροφος)
Καλλιτεχνικό ερευνητικό έργο σε εξέλιξη. Αποτελείται από παραγράφους, αποσπάσματα και λεζάντες, τυπωμένα σε δισέλιδα, καθώς και από τρία πορσελάνινα πλακάκια, μεγέθους 20x20 εκ., αντικείμενα που παρατίθενται ως aide mémoire. Έχει δημιουργηθεί με αφορμή την έκθεση της συλλογής γυάλινων αντικειμένων παραγωγής της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων και των διακοσμητικών αντικειμένων ΟΞΥΑΛ.

• Πύρρος Φαλέκας, Σαύρες κάτω από τον ήλιο, 2014 (πλατύσκαλο μεταξύ 2ου και 3ου ορόφου)
Μεταξύ ζωγραφικής και χαρακτικής, γίνεται χρήση μιας ιδιάζουσας τεχνικής ενστάλαξης χρώματος στα κενά που δημιουργούνται από την αφαίρεση υλικού με κοπίδι. Οι επαναλαμβανόμενες δομές παραπέμπουν σε ψηφίδες, θόλους ή γυάλινες πιατέλες της ΟΞΥΑΛ, καθώς ακουμπούν σε πλαστικό τραπεζομάντιλο και φαίνονται μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, που, αφού έπαιξε ώρες στον καλοκαιρινό ήλιο, έχει μόλις καθίσει στο τραπέζι.ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ

Το ΚΕΘΕΑ Στροφή, πρόγραμμα απεξάρτησης από τη χρήση ουσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), απευθύνεται τόσο σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες όσο και στις οικογένειές τους. Είναι ένα πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης, όπου η απεξάρτηση συντελείται μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας κυρίως τις αρχές του μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων. Από το 1988 μέχρι σήμερα πάνω από 3.500 παιδιά, μαζί με τις οικογένειές τους, έχουν λάβει βοήθεια και υποστήριξη. Το πρόγραμμα είναι στεγνό, δωρεάν και δίχως λίστες αναμονής. Για τους εφήβους και τις οικογένειες που προέρχονται από την περιφέρεια λειτουργούν ξενώνες διαμονής. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις παρέχονται στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας και στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα. (www.kethea-strofi.gr)


Τo Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ (ΙΑ/ΕΤΕ) δημιουργήθηκε για τη διάσωση και προβολή του ιστορικής σημασίας αρχειακού υλικού της Εθνικής Τράπεζας. Διαθέτει πλήρες ιστορικό αρχείο, τα χρονικά όρια του οποίου σχεδόν ταυτίζονται με την ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους και στο οποίο έχουν αποτυπωθεί το σύνολο σχεδόν της οικονομικής ιστορίας αλλά και πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής μας ιστορίας. Σήμερα τα αρχεία που είναι προσβάσιμα στο κοινό καλύπτουν την περίοδο από το 1841 μέχρι το 1966.

Η ανεξάρτητη Υποδιεύθυνση του ΙΑ/ΕΤΕ στεγάζεται στο Μέγαρο Διομήδη επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 146 στην Αθήνα, πρωτοπορεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση του αρχειακού του υλικού, δραστηριοποιείται σε ιστορικές, ερευνητικές και εκδοτικές εργασίες, οργανώνει εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκπαιδεύει φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Ώρες λειτουργίας αίθουσας ερευνητών 9.00-14.00
Ώρες επίσκεψης των εκθέσεων
Δευτέρα-Τρίτη     10.00-13.00
Τετάρτη-Πέμπτη  17.00-20.00


Είσοδος ελεύθερη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου