Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, στηρίζοντας συνειδητά τον πολιτισμό και την ανάδειξή του μέσα από τους χώρους του, πραγματοποιεί καλλιτεχνικά-εικαστικά σεμινάρια - εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έως την Παρασκευή 13/6/2014 στη Γραμματεία του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, Γ.Θ. Βαφόπουλου 3, 546 46, Θεσσαλονίκη, ενώ για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στην Μαρία Ταβανίδου, τηλ.: 2310 424 132-3.


-Αίτηση συμπληρωμένη με σαφήνεια σε όλα τα πεδία (βλέπε παρακάτω υπόδειγμα Α Ι Τ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β.Π.Κ. ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 201…-201…). Θα πρέπει να δηλώνεται ο ακριβής τίτλος του εργαστηρίου και η συνοπτική περιγραφή του και να επισυνάπτεται (1) βιογραφικό, (2) μηνιαίος προγραμματισμός διδασκαλίας και (3) κατάσταση υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και το κόστος τους.


Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν από την Εφορευτική Επιτροπή του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και οι ενδιαφερόμενοι, που θα εγκριθούν ως εκπαιδευτές για την πραγματοποίηση των εργαστηρίων, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν να διδάξουν στα εργαστήρια του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, οφείλουν να γνωρίζουν τα παρακάτω:


-Τα εργαστήρια θα διαρκέσουν από τον Οκτώβριο 2014 έως το Μάιο 2015 και θα πραγματοποιούνται μία (1) φορά εβδομαδιαίως, με διάρκεια μαθήματος μέχρι δύο (2) ώρες και εφόσον υπάρχει συμμετοχή άνω των οκτώ (8) ατόμων.


-Θα προηγηθεί η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού.


-Θα πρέπει να μπορούν να εκδίδουν θεωρημένη απόδειξη στο όνομά τους για τα δίδακτρα που θα καταβάλουν οι εκπαιδευόμενοι, ενώ το Β.Π.Κ. δεν έχει καμία εμπλοκή στην παραλαβή και παράδοση χρηματικών ποσών, καθώς και στις εγγραφές των εκπαιδευόμενων.


-Θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα της αίθουσας είτε σε χρήματα είτε σε αντίτυπα βιβλίων (κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία), το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ + χαρτόσημο ανά ημερήσια χρήση της αίθουσας των εργαστηρίων, σύμφωνα με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΠΡΟΣ: Δήμο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Βαφοπουλείου & Πνευματικών Ιδρυμάτων
Υπόψη Εφορευτικής Επιτροπής Β.Π.Κ.


Α Ι Τ Η Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β.Π.Κ. ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 201…-201…


ΕΠΙΘΕΤΟ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ :……...………………….…………………………………………..…….

ΟΝΟΜΑ:….……………………..………...…….. ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ :…….……..……………..……….

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………….……...…..……

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:..……..…….….… Α.Φ.Μ.:….…….…..….…..……Δ.Ο.Υ.:.…..…...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:...……………………………ΑΡΙΘΜΟΣ ……ΤΑΧ. ΚΩΔ.:..…...……

e-mail : ……………..…………..….…….……ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …….……………………


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ:   ΠΑΙΔΙΚΟ         ή      ΕΝΗΛΙΚΩΝ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (π.χ. προτζέκτορας, οθόνη): ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ …../……/201…

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1)Βιογραφικό
2)Μηνιαίος προγραμματισμός διδασκαλίας
3)Κατάσταση υλικών εργαστηρίου και κόστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου