Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Illuminated - Ρόζα Πλαστήρα

  To project Illuminated αποτελεί τεχνικά και εννοιολογικά τη συνέχεια των ερωτημάτων που ήδη
άρχισαν να τίθενται με το That Thing About Trace:
  • Τι σημασία έχει ο χώρος;
  •  Ποια η λειτουργία των στοιχείων στο χώρο με βάση τη μεταβολή της τοποθέτησής τους στα όρια αυτού;
  • Πως η δυσκολία κατανόησης μιας απλής-ψυχρής απεικόνισης ή του θέματος αυτής μπορεί να εισάγει το θεατή σε μια διαδικασία σκέψης;
  • Ποια τα χαρακτηριστικά μιας αρχικά δυσνόητης εικόνας που κεντρίζουν την προσοχή;  Το Illuminated λοιπόν, με κοινά αλλά και μεταβαλλόμενα στοιχεία με το That Thing About Trace
αποκτά τη δική του υπόσταση.
• Επιλέγει την ισορροπία παρά την ασσύμετρη μορφή αυτής.
• Δεν παρουσιάζει αλλόκοτη προοπτική αλλά είναι αποτέλεσμα αλλόκοτης προοπτικής.
• Απορρίπτει το μοτίβο συσσώρευσης και περνά σε ένα νέο, minimal pattern που
ταιριάζει απόλυτα με την ανάλαφρη ατμόσφαιρά του.
Και ακόμα και αν η διαχείριση του χώρου και η λειτουργία των έργων μέσω της συνολικότητας είναι κοινά χαρακτηριστικά και των δυο project, οι παραπάνω αντιθέσεις δείχνουν ττην προσκόλληση των τελευταίων έργων σε ένα νέο θέμα που τις απαιτεί. Το θέμα της γεωμετρίας και της συμμετρίας.
• Κυριότερη αντίθεση ωστόσο των δύο έργων είναι ο μαύρος ≠ λευκός χώρος. Η μετάβαση από τον μαύρο στο λευκό χώρο έχει ύψιστη σημασία ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την προσωποποίηση ενός σκοπού.
  Σκοπός να μεταφερθούν οι βασικές ιδέες και τα ερωτήματα που προκύπτουν από το μάυρο,
κλειστο, και εσωστρεφές περιβάλλον του That Thing About Trace στην διευρυμένη-απέραντη
πραγματικότητα του Illuminated.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου