Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Invitation press release Nature Morte


NATURE MORTE
Χριστόφορος Δουλγέρης
Γεωργία Κοτρέτσος
Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης
Ελένη Λύρα
Ασπάσιος Χαρωνιτάκης
Kurt Wendlandt

Επιμέλεια: Μαρία Μαραγκού
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Εγκαίνια: Πέμπτη, 7 Απριλίου 2015, 20:00 – 22:00
Μεσολογγίου 32, ΡέθυμνοΗ συνύπαρξη πέντε ελλήνων καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στον τόπο τους και το εξωτερικό και ενός ιστορικού καλλιτέχνη από τη Γερμανία, συνιστούν την πρόταση για μία έκθεση στο ζήτημα της Νεκρής Φύσης του 2016, σε επιμέλεια της Μαρίας Μαραγκού, στο Mουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης.
 Η έκθεση, θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 7 Απριλίου, στις 20:00, στους χώρους του Μ.Σ.Τ. Κρήτης, στην οδό Μεσολογγίου 32, στην παλιά πόλη.

Πρόκειται για έργα που, απεικονίζουν άψυχα αντικείμενα ή ήδη υπάρχουσες μορφές τόσο στις δύο όσο και στις τρείς διαστάσεις, χρησιμοποιούν μικτή τεχνική, φωτογραφία, υπολογιστές, ψηφιακή τέχνη και δίνουν έμφαση, σε κάποιες περιπτώσεις, στην ψευδαίσθηση έως και της ενσωμάτωσης του ίδιου του θεατή στο έργο.   

Πιο συγκεκριμένα, η Γεωργία Κοτρέτσος, συμμετέχει με μια εγκατάσταση που αναφέρεται στην εφήμερη εικόνα και τη νοητική διαδικασία της εικονοπλασίας και της καταστροφής της, η Ελένη Λύρα με τα σώματα και τις πτυχώσεις των υφασμάτων που τα καλύπτουν, ο Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης με τους εγκαταλελειμμένους χώρους του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, ο Ασπάσιος Χαρωνιτάκης με μια τοιχογραφία και υλικά που ενσωματώνουν τον θεατή, ο Χριστόφορος Δουλγέρης με τις εικόνες μηχανών που δεν δουλεύουν πια.
Ο Kurt Wendlandt (1917-1998), ιδιάζουσα περίπτωση πρωτοπόρου καλλιτέχνη που πειραματίστηκε με διαφανή υλικά και φίλμς μετέχοντας στη δεκαετία 1960 στο βερολινέζικο κίνημα «Γραφιστική Φωτός» (Lichtgrafik) αλλά και μισοεμφανισμένες φωτογραφίες που καλύπτονται με αυτοσχέδια επιθέματα, όπως γράφει ο ιστορικός της τέχνης, Λευτέρης Οικονόμου στον οποίο και οφείλεται η παρουσία του έργου του καλλιτέχνη στο Ρέθυμνο.

Η αντιμετώπιση του Αλέξανδρου Λαμπροβασίλη και του Χριστόφορου Δουλγέρη με τον ορισμό του μη χρήσιμου που έχει καταδικαστεί στη φθορά, συνδιαλέγεται με έναν τρόπο με το θάνατο, μέσα από μια νατουραλίστικη ματιά στο «αντικείμενο», με το έργο της Γεωργίας Κοτρέτσος που αναφέρεται στο ίχνος εκείνου που δεν υπάρχει πια αφού η ίδια το έχει καταργήσει. Την ίδια στιγμή τα σώματα της Ελένης Λύρα, ένα σύγχρονο μήνυμα στο περιεχόμενο και τη φόρμα των «vanitas», συγκλίνουν στο διάλογο με την απεικόνιση ή τη μνήμη του πεπερασμένου. Η συγγένεια πάλι των έργων του Κurt Wendlandt που συγχωνεύει αντικείμενα και επανατοποθετεί έως και ψευδαισθησιακά την αναπαράσταση, εντάσσονται με έναν τρόπο στη νεκρή φύση του 20ου αιώνα και εκείνων του Ασπάσιου Χαρωνιτάκη, μια καθαρή μορφή της νεκρής φύσης του 21ου αιώνα που έχει καταγωγή στις τοιχογραφίες της Georgia O’Keeffe και στο χρυσόψαρο του Roy Lichtenstein και μέσον την ψηφιακή εικόνα. 

Η διάρκειά της έκθεσης θα είναι έως το τέλος Μαΐου 2016 ενώ θα πραγματοποιηθούν όπως πάντα οργανωμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.


Ώρες λειτουργίας μέχρι τέλος Απριλίου:
Καθημερινά:                       09:00 - 14:00
Τετάρτη & Παρασκευή          09:00 – 14:00 & 18:00-19:00
Σαββατοκύριακο:                10:00 – 15:00
Δευτέρα:                            Κλειστά

Ώρες λειτουργίας από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου:
Καθημερινά:                       09:00 - 14:00 & 19:00-21:00
Σαββατοκύριακο:                10:00 – 15:00
Δευτέρα:                            Κλειστά
Επικοινωνία:

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.)

Μεσολογγίου 32, 74 100 Ρέθυμνο

Τ: +30 28310 52530, F: +30 28310 52689
E-mail: info@cca.grhttp\\:www.cca.grNATURE MORTE

Christophoros Doulgeris
Aspassio Haritonaki
Georgia Kotretsos
Alexandros Lambrovassilis
Eleni Lyra
Kurt Wendlandt

Curator: Maria MarangouMuseum of Contemporary Art of Crete
Opening: Thursday, 7 April 2015, 20:00 – 22:00
Messolonghiou 32, RethymnonThe coexistence of five Greek artists who work in their country or abroad and a historical artist from Germany makes up the concept of an exhibition on Still Life in 2016, at the Museum of Contemporary Art of Crete.
Curated by Maria Marangou, the exhibition will open on Thursday, April 7 at 20:00 on Museum’s premises at no. 32 Messolonghiou St in the old city.

These are works that depict inanimate objects or pre-existing forms in two or three dimensions, using mixed media, photography, computers and digital art and in some cases emphasising illusion to the point of including the viewers themselves into the work.

Specifically, Georgia Kotretsos participates with an installation about the ephemeral image and the mental process of building and destroying images; Eleni Lyra with bodies and the drapes in the fabrics that cover them; Alexandros Lambrovassilis with the abandoned facilities of the former Athens Airoprt at Ellinikon; Aspasios Charitonakis with a mural and materials which engage the viewer; and Christophoros Doulgeris with his images of no longer operative machines.

Kurt Wendlandt (1917-1998) was a special case of a pioneering artist who experimented with transparent materials and films in the context of the 1960s movement of Lichtgrafik in Berlin as well as half-developed photos overlaid with improvisations, as described by art historian Lefteris Oikonomou to whom we owe the presence of the artist’s work in Rethymnon.

The way in which Alexandros Lambrovassilis and Christophoros Doulgeris deal with the definition of what is obsolete, condemned to perish and hence in dialogue with death through a naturalistic look at the “object”; the work of Georgia Kotretsos, which is about the trace of what no longer exists since she herself has abolished it; and the bodies of Eleni Lyra as a contemporary message with a “vanitas” form and content — all these could be said to converge in a debate around the depiction or the memory of the finite. Moreover, the works of Κurt Wendlandt, who fuses disparate objects together and re-proposes representation in an almost illusionary way, can be seen as part of still life in the 20th century and show an affinity with those of Aspasios Charitonakis: a clean form of 21st-century still life that uses the digital image as a medium and has its origins in the murals of Georgia O’Keeffe and the goldfish of Roy Lichtenstein

The exhibition will run through the end of May 2016, and as always there will be guided tours and educational programmes.


Opening hours till the end of April:
Daily:                                09:00 - 14:00
Wednesday & Friday           09:00 – 14:00 & 18:00 - 19:00
Weekends:                         10:00 – 15:00
Monday:                            Closed

Opening hours from May 1 to October 31:
Daily:                                09:00 - 14:00 & 19:00-21:00
Weekends:                         10:00 – 15:00
Monday:                            Closed
CONTACT INFO:

 

MUSEUM OF CONTEMPORARY ART OF CRETE
Rethymnon Municipal Enterprise (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.)
Messolonghiou 32,  74 100 Rethymnon
Τ: +30 28310 52530, F: +30 28310 52689

E-mail: info@cca.gr • http\\:www.cca.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου