Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Νάσια Κουμπέτσου "Γεωμετρία σχημάτων"


Νάσια Κουμπέτσου, Πεδίο, Μαρκαδόροι σε χαρτόνι, 50x63, 2016
TA TEΛEYTAIA XPONIA, TA ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA AΠOTEΛOYN TO ΣTAΘEPO KATAΦYΓIO THΣ ZΩΓPAΦIKHΣ MOY ΠOPEIAΣ, ΣE MIA ΠPOΣΠAΘEIA NA ΠAPOYΣIAΣΩ EIKONEΣ, ΠOY OYTE TO MATI, OYTE H ΦANTAΣIA EXOYN ANTIKPYΣEI ΠOTE.  H ENAΣXOΛHΣH MOY, IΔIAITEPA ME TO TPIΓΩNO, ΣYMΠYKNΩNEI ENA MEΓAΛO KEΦAΛAIO ZΩΓPAΦIKΩN ΠEIPAMATIΣMΩN, AΠO TA ΠAIΔIKA MOY KIOΛAΣ XPONIA, ΠOY ΠPAΓMATEYONTAI TO TPIΓΩNO, TOΣO ME THN IΔIOTHTA THΣ AYTONOMHΣ ΦOPMAΣ, AΛΛA KAI ΩΣ ZΩΓPAΦIKO ΠEΔIO.  ME XPΩMATIΣTOYΣ MAPKAΔOPOYΣ ΔHMIOYPΓΩ ΣXHMATA, ΣAN XPΩMATIKA KOΛAZ, ΠOY MΠΛEKONTAI ΣE ENA ΠAIXNIΔI AΛΛHΛOΔYEIΣΔYΣHΣ, AΦENOΣ METAΞY ΦONTOY K EΠIΘETΩN EΠIΦANEIΩN KAI AΦETEPOY METAΞY ΣYMΠΛHPΩMATIKΩN XPΩMATΩN.
Νάσια Κουμπέτσου, Πεδίο, Μαρκαδόροι σε χαρτόνι, 50x7, 2016. 


Νάσια Κουμπέτσου, Πεδίο, Μαρκαδόροι σε χαρτόνι, 50x63, 2016
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου