Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Φωτογραφική πρόταση στα πλαίσια της δημιουργίας ενός μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος - Πλαστήρα Ρόζα

Στα πλαίσια μιας ανοιχτής πρόσκλησης για τη δημιουργία ενός μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας και του ΤΕΕΤ του ΠΔΜ για τον εορτασμό της Διεθνούς μέρας Μουσείων 2016), ασχολήθηκα με την καταγραφή απλών αντικειμένων που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή. Στόχος ωστόσο ήταν μια αισθητική πιο σύγχρονη.


Εφόσον όμως η αρχική ιδέα ήταν η εστίαση σε μια συγκεκριμένη λίστα αντικειμένων φυσικά και υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Η δική μου πρόταση ήταν η φωτογραφική προσέγγιση των αντικειμένων μέσω της συμμετρίας ως προς την τοποθέτησή τους και μιας αφήγησης (έστω σύντομης ή και ασήμαντης) μέσω του κολάζ. Παρακάτω υπάρχει ένα δείγμα του τελικού υλικού. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου