Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Χρόνος, Εντροπία και Τέχνη. Video απο την ομιλία του κ. Βασίλη Κωνσταντούδη στο συμπόσιο με θέμα: «Επιστήμη και Τέχνη-Η συνάντησή τους στο Χρόνο»


(…)Τα τελευταία χρόνια κυρίως μετά την δεκαετία του 1990 διατυπώνονται καινούριες απόψεις για τον χρόνο. Σε πολύπλοκα συστήματα όντως έχουμε περιπτώσεις όπου ο χρόνος δρα δημιουργικά, δηλαδή δημιουργεί δομές, κανονικότητα. Αυτό συμβαίνει όταν το σύστημα έχει την εξής ιδιότητα: Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μερών του είναι πιο σημαντικές από τα ίδια τα μέρη και προσθέτουν στο ίδιο το σύστημα μια άλλη ποιότητα ύπαρξης. Οπότε ο χρόνος αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, αποκτά έναν συγκεκριμένο συντονισμό που οδηγεί στην δημιουργία καινούριων δομών και ουσιαστικά μιας καινούριας μορφής, οπότε ο χρόνος αποκτά το χαρακτηριστικό μιας καινούριας δομής, μιας έκπληξης.(…)


Κωνσταντούδης Βασίλης, Φυσικός, Διδάκτωρ, Ερευνητής Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 


Πηγή:Youtube

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου