Σάββατο, 16 Μαΐου 2015ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                            ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΠΔΜ με θέμα:
«Δημιουργία λογότυπου (logo) για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ»

Τεχνικές προδιαγραφές: Η κάθε πρόταση θα πρέπει να περιέχει το προτεινόμενο λογότυπο σε μορφή jpeg με ανάλυση 300dpi, σε δύο διαφορετικές μορφές (έγχρωμη και ασπρόμαυρη). Συνολικά οι εικόνες παράδοσης του λογότυπου θα πρέπει να είναι δύο.
Το λογότυπο δεν θα περιέχει γλωσσικά στοιχεία, θα νοηματοδοτεί όμως το εκπαιδευτικό/ακαδημαϊκό προφίλ του ΠΤΔΕ, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του: <http://eled.uowm.gr/> .
Τα λογότυπα θα κριθούν από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων: Αντρέα Ανδρέου, Κατερίνα Δημητριάδου, Κωνσταντίνο Κασβίκη, Αγγελική Αυγητίδου και Βασίλη Μπούζα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το λογότυπο που θα δημιουργήσουν στη Γραμματεία του ΠΤΔΕ μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015.
Φλώρινα, 7.5.2015
Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ
Κωνσταντίνος Φωτιάδης
Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου