Σάββατο 30 Μαΐου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 3-6-2015‏


Πρόσκληση

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με Το Γραφείο Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους», διοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο:
«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στις 12:00 μ.μ. στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης
Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου


12:00
Έναρξη ημερίδας

12:00 – 12:10
 Χαιρετισμός Κοσμήτορα, Καθηγητή Π. Καριώτογλου

12:10 - 12:20
Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ,
Επιστημονικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ:
«Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ»

12:20 – 12:50
Αναστασία Αλευριάδου, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ, Δ/ντρια ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστήμεςτης Αγωγήςμε 3 κατευθύνσεις:
1.Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
2.Δ ί γ λ ω σ σ η Ε ι δ ι κ ή Α γ ω γ ή κ α ι Ε κ π α ί δ ε υ σ η −Bilingual SpecialEducation
3.Π ο λ ι τ ι σ μ ι κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς , Σ η μ ε ι ω τ ι κ ή , Επικ ο ι ν ω ν ί α κ α ι Π ο λ ι τ ι σ μ ο ς Cultural Studies ,Semiotics and Communication

12:50- 13:00
Γεώργιος Ιορδανίδης, Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ, Δ/ντής ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»:
«Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαί δευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»

13:00-13:10
Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Δ/ντής ΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών»:
«Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου