Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση εξεταστικής 3ργαστηρίου.
Φοιτητές του 3ργαστηρίου στην εξεταστικη
 του εαρινου εξαμηνου 2014

Η εξεταστική  της κατεύθυνσης του 3ργαστηρίου  θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου Παρασκευή μετά από διαβούλευση της τελευταίας συνάντησης κατεύθυνσης

Η εξεταστική  της κατεύθυνσης του 3ργαστηρίου  θα γίνει στις 26-27-28 με κλήρωση που θα γίνετε την ώρα που πρόκυπτε να εξεταστεί κάποιος. Η σειρά παρουσίασης θα γίνεται μέσω Κλήρωσης. να εξασφαλιστεί η παρουσία των περισσοτέρων στην διαδικασία.  Φτάνοντας στο χώρο των εξετάσεων γράφει το όνομα του φοιτητικό αριθμό και υπογραφή   σε ένα χαρτί και το αποθέτει στην κληρωτίδα περιμένοντας την κλήρωση. Έτσι εξασφαλίζει την παρουσία του.  Την στιγμή που θα κληρωθεί και δεν εμφανιστεί θα χάνει την σειρά του.  Αφού  δεν ήταν παρόν εκείνη την στιγμή μπορεί να ζητήσει να εξεταστεί  τελευταίος την τελευταία μέρα κατόπιν πάλι νέας κληρώσεως
Τα κριτήρια είναι τα ίδια του περασμένου εξάμηνου και βεβαίως από το επόμενο εξάμηνο θα θεσπιστεί  ένα ακόμα: η συνεργασία , η συνέργεια και η αρωγή σε απόφοιτο. Ολοκληρώνει κάποιος την σχέση του με το εργαστήριο αν συνεργάζεται με κάποιον από τους επί πτυχίο.Δικαίωμα για πτυχίο θα έχει κάποιος μόνο αν έχει συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας γύρω από το έργο του.

Από αυτό το εξάμηνο ενισχύουμε την εξωστρέφεια  του 3ργαστηριου συμβολικά με ότι ποσό θέλουμε στον κουμπάρα της γραμματείας εξετάσεων

Θα ανακοινωθεί ο χώρος συγκέντρωσις μας για τις   εξετάσεις
Σας υπενθυμίζουμε τα ανακοινωθέντα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης


Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις  της Κατεύθυνσης του 3ου εικαστικού εργαστηρίου του Τ.Ε.Ε.Τ Φλώρινας.

  • 1) Εργατικότητα - ποιότητα έργου.
  • 2) Συμμετοχή σε δράσεις του εργαστηρίου.
  • 3) Παρακολούθηση διαλέξεων και συναντήσεων του εργαστηρίου.
  • 4) Έρευνα σε θεωρητικό και εργαστηριακό πλαίσιο, προτάσεις διάχυσης, αλληλεπίδρασης,  καινοτομίες.
  • 5) Εκπόνηση καινοτόμων εργασιών σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο.

Προϋποθέσεις παρουσίασης του εικαστικού έργου  φοιτητριών/τών κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

  •      α.      Επιλογή και παρουσίαση 5 έργων από το σύνολο των εργασιών του εξαμήνου. 
  •         β.        Απαρίθμηση  και καταγραφή των συμμετοχών σε  εικαστικές δράσεις που σχετίζονται είτε με το 3ικαστικό 3ργαστήρι είτε γενικότερα  με το                Τμήμα κατά την διάρκεια του εξαμήνου.
  •       γ.     Οι ερευνητικοί στόχοι κατά την διάρκεια του εξαμήνου.                                                                                                                    

(Τα παραπάνω θα παρουσιαστούν σε μορφή power point ή σε μορφή άλλου  προγράμματος που εσείς επιθυμείτε και θα διαρκέσει πέντε λεπτά και απάντηση σε τρεις ερωτήσεις ).


Η αυτοαξιολόγηση της φοιτήτριας/ή θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια στην κλίμακα του 10. Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από την υποδιαίρεση και  της αξιολόγησης των συντονιστών του εργαστηρίου και  του εκπροσώπου των παριστάμενων. Ο αυτοαξιολογούμενος προτείνει κάθε φορά έναν εκπρόσωπο, σε περίπτωση αδυναμίας ορίζουν κάποιον οι συντονιστές.                                                                                                                                                                                                                                                            
Πιθανά να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση για το έργο σας εφόσον αυτό απαιτηθεί, από τους συμφοιτητές/τριες σας και τους συντονιστές Η παραμονή όλων στην διαδικασία αξιολόγησης είναι επιβεβλημένη.

Στόχος αυτού του τρόπου αξιολόγησης είναι η ενίσχυση της ικανότητας  αυτοπαρουσίασης και η διαχείριση του σκέφτεστε μπροστά σε κοινό.

Καλή συνεργασία ,

Χάρης Κοντοσφύρης 
Θωμάς Ζωγράφος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου