Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Ανοιχτό κάλεσμα για κατάθεση επιμελητικών προτάσεων / 29.05 - 22.06.14


Το metamatic:taf με χαρά ανακοινώνει για τέταρτη χρονιά το ετήσιο ανοιχτό κάλεσμα για κατάθεση επιμελητικών προτάσεων. Το ανοιχτό κάλεσμα απευθύνεται σε νέους και νέες έως 35 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προτείνουν μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης και να την υλοποιήσουν στους χώρους του metamatic:taf.

Ο επιμελητής ή η επιμελητική ομάδα που θα επιλεγεί θα υλοποιήσει την προτεινόμενη έκθεση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου κατά το διάστημα 29.05 - 22.06.14 και θα λάβει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ.
Οι προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε ομαδική έκθεση χωρίς περιορισμό στα καλλιτεχνικά μέσα. Ο ηλικιακός περιορισμός αφορά στον επιμελητή και σε περίπτωση ομαδικής επιμέλειας αφορά σε όλα τα μέλη της επιμελητικής ομάδας, δεν αφορά όμως στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Ο επιμελητής ή τα μέλη της επιμελητικής ομάδας δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην έκθεση ως καλλιτέχνες και θα γίνεται δεκτή μόνο μια πρόταση ανά επιμελητή ή επιμελητική ομάδα.
Το metamatic:taf παρέχει τεχνικό εξοπλισμό (σχετική λίστα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους μέσω e-mail), καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του χώρου όπως και τα έξοδα για ειδική έντυπη συνοδευτική έκδοση συγκεκριμένων προδιαγραφών και αναλαμβάνει την προώθηση και προβολή της έκθεσης. Το metamatic:taf δεν αναλαμβάνει έξοδα παραγωγής της έκθεσης, ούτε έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας των έργων.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την ομάδα bijoux de kant (καλλιτεχνική διεύθυνση του metamatic:taf), σε συνεργασία με τους επιμελητές των προτάσεων που επιλέχθηκαν μέσα από το ανοιχτό κάλεσμα των ετών 2011 και 2012. Η καλλιτεχνική διεύθυνση εκπροσωπείται στην επιτροπή από τα μέλη της bijoux de kant, Γιάννη Σκουρλέτη (εικαστικός, σκηνοθέτης) και Αλέξιο Παπαζαχαρία (ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων, καλλιτέχνης), ενώ οι επιμελητές των προηγούμενων ανοιχτών καλεσμάτων είναι ο Κοσμάς Νικολάου και η Χρυσάνθη Κουμιανάκη (εικαστικοί, μέλη του artist-run project 3 137) και η Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη (εικαστικός, επιμελήτρια).
Tο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στις 10 Απριλίου στο website του metamatic:taf (www.metamatictaf.gr), και μέσω e-mail στους συμμετέχοντες. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η ευρηματική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκθεσιακών χώρων του metamatic:taf καθώς και η επιμελητική προσέγγιση της σύνδεσης των έργων με τη θεματική της έκθεσης και μεταξύ τους.
Στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση
Προσωπικά στοιχεία
-Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)
-Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Επιμελητική πρόταση
-Τίτλος έκθεσης
-Κείμενο που θα διατυπώνει και θα επεξηγεί την ιδέα της έκθεσης (400-600 λέξεις)
-Λίστα συμμετεχόντων καλλιτεχνών και σύντομα βιογραφικά σημειώματα (έως 100 λέξεις)
-Σε περίπτωση που τα έργα προϋπάρχουν, φωτογραφία των έργων, μέσο και διαστάσεις
-Σε περίπτωση που τα έργα δημιουργηθούν για την έκθεση, σύντομη περιγραφή τους
-Σχεδιάγραμμα της έκθεσης βάσει των κατόψεων των εκθεσιακών χώρων του metamatic:taf. Οι κατόψεις θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους μέσω e-mail
Αρμοδιότητες του επιμελητή
Ο επιμελητής (ή επιμελητική ομάδα) της επιλεγμένης πρότασης θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το metamatic:taf, σύμφωνα με το οποίο θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οι οποίες είναι μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός και η παραγωγή της έκθεσης που έχει καταθέσει στην πρότασή του, η συγγραφή δελτίου τύπου, η συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού που θα το συνοδεύει, καθώς και η δημοσίευση δείγματος δουλειάς των συμμετεχόντων στο website του metamatic:taf.
Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, με αποστολή e-mail με θέμα “OPEN CALL” στο info@metamatictaf.gr. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά και η προθεσμία αποστολής είναι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 1 Απριλίου 2014. Οι προτάσεις που θα ληφθούν αργότερα από αυτή την ημερομηνία και ώρα δε θα ληφθούν υπόψη.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 01.04.2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 10.04.2014
Η ομάδα του metamatic:taf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου