Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Πασαλημανίωτης Νίκος / Ζωγραφική Σχέδια / Ξυλουργείο Βελιάνη / Πτυχιακές Ιουνίου 2013 / 3ργαστήριο ζωγραφικής


Εκκρεμεί τεκμηρίωση πτυχιακής εργασίας
Εκκρεμεί τεκμηρίωση του διδάσκοντα Χ.Κοντοσφύρη
 πληροφορίες εδώ και εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου