Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Liu Xue Hybrid Sculptures

Liu Xue animal human sclupture hybrid pig man

Liu Xue blog
Liu Xue animal human sclupture hybrid skinny dog man
Liu Xue animal human sclupture hybrid chicken woman
Liu Xue animal human sclupture hybrid duck man
Liu Xue animal human sclupture hybrid walrus man
Liu Xue animal human sclupture hybrid frog man

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου