Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

NO COUNTRY FOR YOUNG MENContemporary Greek Art in Times of Crisis

OPENING: 25.03.2014, 18:45
Panos Kokkinias, Yiorgis, 2011 © Panos Kokkinias, courtesy the artist and Xippas Gallery


Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister bevoegd voor de Federale Culturele Instellingen
Burggraaf Étienne Davignon, Voorzitter van het Paleis voor Schone Kunsten, en de Leden van de Raad van Bestuur
Paul Dujardin, Directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten
Sophie Lauwers, Adjunct-directeur Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten


hebben het genoegen u uit te nodigen op de vooropening van de tentoonstelling


NO COUNTRY FOR YOUNG MEN
Contemporary Greek Art in Times of Crisis
                                                                                  
op dinsdag 25 maart 2014 om 18.45 uur

Curator: Katerina Gregos
Tentoonstellingscoördinator: Christel Tsilibaris
Scenografie: Danae Giamalaki
Sponsors: Stavros Niarchos Foundation, NEON, Aegean Airlines, Schwarz Foundation
Steun: Outset.Greece, Team Vlaams Bouwmeester, Nikon Belux
Partner: Atelier Bouwmeester

Als u de vooropening wil bijwonen, gelieve u hier in te schrijven


************************

Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre chargée des Institutions culturelles fédérales
Le Vicomte Étienne Davignon, Président du Palais des Beaux-Arts, et les Membres du Conseil d’Administration
Paul Dujardin, Directeur général du Palais des Beaux-Arts
Sophie Lauwers, Directeur adjoint des Expositions du Palais des Beaux-Arts

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

NO COUNTRY FOR YOUNG MEN
Contemporary Greek Art in Times of Crisis

le mardi 25 mars 2014 à 18h45  


Commissaire : Katerina Gregos
Coordinatrice de l’exposition : Christel Tsilibaris
Scénographie : Danae Giamalaki
Sponsors : Stavros Niarchos Foundation, NEON, Aegean Airlines, Schwarz Foundation
Soutien : Outset.Greece, Team Vlaams Bouwmeester, Nikon Belux
Partenaire : Atelier Bouwmeester

 
Si vous souhaitez assister au vernissage, veuillez vous inscrire ici


******************************
Laurette Onkelinx, Vice-Prime Minister in charge of the Federal Cultural Institutions
Viscount Étienne Davignon, President of the Centre for Fine Arts, and the Members of the Board of Directors
Paul Dujardin, CEO of the Centre for Fine Arts
Sophie Lauwers, Deputy Exhibitions Director of the Centre for Fine Arts

have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition


NO COUNTRY FOR YOUNG MEN
Contemporary Greek Art in Times of Crisis

on Tuesday 25 March 2014 at 6.45 pm


Curator: Katerina Gregos
Exhibition Coordinator: Christel Tsilibaris
Exhibition Design: Danae Giamalaki
Sponsors: Stavros Niarchos Foundation, NEON, Aegean Airlines, Schwarz Foundation
Support: Outset.Greece, Team Vlaams Bouwmeester, Nikon Belux
Partner: Atelier Bouwmeester
 

Short BiographyBorn 1970. I live and work in Athens, Greece. 
I studied Painting at the Accademia di Belle Arti, Venice, Italy and Sculpture at the Athens School of Fine Arts.
In 2007 I held my first solo exhibition “I, According to Me”, consisting of works in sculpture, at Nees Morfes, an influential Athenian gallery. 2013 marked my second solo exhibition, of works in painting, sculpture, drawing and photography, entitled “The Picture Looking Inwards”. 
I was a scenic painter for the Shakespeare’s Globe Theatre in London. As an illustrator I have worked for organizations such as The Acropolis Museum and the Museum of Cycladic Art. I am also an art teacher for both children and adults. My work is included in the Dakis Joannou Collection and others.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου