Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

SAF: Re-move(ment)/Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στο συνεργατικό έργο «De-touch»
Στα πλαίσια του project Re-move(ment), που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2015, θα παρουσιαστεί το έργο, «De-touch». Το έργο, θα αποτελεί μια συνεργατική εγκατάσταση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μέλη της ομάδας Εν-Φλώ, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι νέοι καλλιτέχνες της Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας (οι οποίοι εισχωρούν αυτόματα στην ομάδα εργασίας του έργου με τη συμμετοχή τους).

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν με ένα έως τρία έργα, τα οποία θα σκαναριστούν και θα χρησιμοποιηθούν οι απεικονίσεις* τους, ως εκτυπώσεις. Τα έργα αυτά θα ενσωματωθούν στο σύνολο της εγκατάστασης  προκαλώντας την διάδραση με τον κόσμο. Οι θεατές, θα είναι σε θέση να μεταβάλλουν την συνολική εσωτερική εικόνα της εγκατάστασης, σκίζοντας κάποιες/όσες σελίδες-έργα επιθυμούν, προκειμένου να εμφανίσουν-δημιουργήσουν μια δική τους σύνθεση, που θα δημιουργεί νέες σχέσεις με τα επιμέρους τμήματά της. Η προσπάθειά τους και οι εκάστοτε επιλογές τους, θα είναι ταυτόχρονα και έκφραση της επιθυμίας ανάμνησης  παρελθοντικών μορφών. Μέσα σε ένα πλαίσιο αφομοίωσης και αποκάλυψης της πληροφορίας του έργου, καλούνται να τολμήσουν την είσοδο, μέσω της ενσωμάτωσης στις συνθήκες που εκείνο ενέχει και να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες  μετατροπής και ενίσχυσης της ποιότητας που προσφέρει. Κάτι που μπορεί επίσης να παραλληλιστεί με την ίδια τη βιολογική συμπεριφορά του ανθρώπου, να εξελίσσεται προσαρμοζόμενος στις διάφορες αλλαγές. Παράλληλα το συνεργατικό αυτό έργο, θα επικαλείται τη συνεχής ανταλλαγή ανάμεσα στα τμήματα της εικόνας του σώματός μας και της εικόνας του σώματος των άλλων, μέσω της προβολής και της οικειοποίησης. Τα έργα που θα συμμετέχουν, θα πρέπει να εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο σκοπό, προκειμένου να διατηρηθεί μια συνοχή. 

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή, δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο 3ergastirio@gmail.com , με την ένδειξη «De-touch», ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Ο αριθμός συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνά τους 30, για αυτό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η προθεσμία δήλωσης είναι έως 17/3/2015.  

*Οι απεικονίσεις αφορούν μέλη σώματος που παράγονται με οποιοδήποτε μέσο (φωτογραφία, ζωγραφική, κ.τ.λ.), αλλά παραδίδονται ως ψηφιακά αρχεία προς εκτύπωση.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο e-mail.
Περισσότερες πληροφορίες για το project Re-move(ment) εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου