Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Site Διαγωνισμών


                                                  
                                   
                      
                                                     Eπισκεφθείτε το site εδω
                                            https://www.talenthouse.com/collaborate/all


Talenthouse is an art networking site.
The company’s suite of products and services unlock opportunity for artists, major brands and mainstream audiences. A community of Talenthouse artists retain ownership of their work, earn compensation, and can grow their reach.
Established artists and brands partner with Talenthouse to host global online campaigns called Creative Invites. Creative Invites encourage emerging talent to contribute their creative work and spread the word among their fans and followers through a viral contest platform. Winners of the Creative Invites are chosen and receive a collaboration opportunity or prize.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου