Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

Μαρία Τοτού: "ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ"

ΜΑΡΙΑ ΤΟΤΟΥ: "ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ"
                     
“Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ” –Αίθουσα Δεξιώσεων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βαρικού Φλώρινας,
 έργο πρεσβ. Μαρίας Τοτού, 2008
«Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον,
τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον,
τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον
καί συνδοξαζόμενον, τό λαλήσαν διά τῶν προφητῶν».
«Τό Ἄγιον Πνεῦμα, τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰκονίζεται στήν ὁρθόδοξη εἰκονογραφία μόνο ὑποστατικῶς, δηλ. ὡς ἐκπορευόμενο ἀπό τόν Πατέρα  ὄχι ὄμως οὐσιαστικῶς δηλ. μέ τά ἄλλα δύο πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν Πατέρα καί τόν Υἱό.» 1


Η δημοσίευση της μελέτης μου από  blog θεολογικού περιεχομένου   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου