Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ανοιχτό Κάλεσμα-Θέση εργασίας/ Documenta 14: "Χορός"
Η documenta 14 αναζητά δραστήριους, ενθουσιώδεις και δυναμικούς ανθρώπους, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή συζήτηση με τους επισκέπτες της έκθεσης γύρω από τη σύγχρονη τέχνη.
Τα μέλη του Χορού εμπλέκουν το κοινό στην documenta 14. Ο ρόλος του Χορού είναι να παρακολουθεί τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, και να εγείρει σχετικά ζητήματα, να τροφοδοτεί συζητήσεις και να συμμετέχει στους διαλόγους που προκύπτουν από την παρατήρηση των έργων που εκτίθενται και από το γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και γεωγραφικό πλαίσιο της documenta 14. Ιστορικά, στο αρχαιοελληνικό θέατρο ο χορός κινούνταν ομοιογενώς και εκφραζόταν με μία ενιαία φωνή· ωστόσο, στο πλαίσιο της documenta 14, ο Χορός και οι επισκέπτες αναπτύσσουν μια νέα πολυφωνική προσέγγιση, καθώς ανταλλάζουν γνώσεις και εμπειρίες. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην documenta 14 ως μέλη του Χορού χρειάζεται να είναι ανοιχτοί και δεκτικοί σε καινούργιες εμπειρίες και να επιθυμούν να παρακολουθήσουν, να ακούσουν, να εξετάσουν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν και να θέσουν υπό αμφισβήτηση ιδέες και έννοιες που διέπουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική.Απαραίτητα προσόντα
– Επικοινωνιακή ικανότητα με σκοπό τη μύηση επισκεπτών από διαφορετικά πολιτιστικά και κοινωνικά υπόβαθρα σε σύγχρονα κοινωνικά, ιστορικά, καλλιτεχνικά και πολιτικά ζητήματα


– Σφαιρική άποψη της σύγχρονης τέχνης


– Ευαισθησία στη διαφορετικότητα των απόψεων και ικανότητα συντονισμού ομαδικών συζητήσεων


– Προσωπικό ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό περιεχόμενο της documenta 14


– Ευρύ και πολύπλευρο ενδιαφέρον για σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα


– Δημιουργική, κριτική και αντισυμβατική σκέψη


– Συνεπής παρουσία σε τακτικές συναντήσεις πριν από την έναρξη της documenta 14 στην Αθήνα ή στο Κάσελ


– Υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα και χρονική συνέπεια


– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας


– Επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών (γερμανικά, τουρκικά, αραβικά, νοηματική)


– Δυνατότητα για ευέλικτες ώρες απασχόλησης


Σύμβαση
Η θέση είναι αμειβόμενη.

Τόποι εργασίας και προετοιμασία

– Αθήνα

– Κάσελ

Οι ομαδικές συνεντεύξεις για τα μέλη του Χορού που επιθυμούν να έχουν έδρα το Κάσελ κατά τη διάρκεια της documenta 14 θα λάβουν χώρα στο Κάσελ την εβδομάδα 12-16 Δεκεμβρίου 2016. Οι ομαδικές συνεντεύξεις για τα μέλη του Χορού που επιθυμούν να έχουν έδρα την Αθήνα κατά τη διάρκεια της documenta 14 θα γίνουν στην Αθήνα στις 19-20 Δεκεμβρίου 2016. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για την εβδομάδα ομαδικών συνεντεύξεων, την περίοδο έρευνας και προετοιμασίας, καθώς και κατά τη διάρκεια της documenta 14 στην Αθήνα ή στο Κάσελ (ανάλογα με τον τόπο εργασίας του καθένα) θα καλυφθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Αίτηση
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην documenta 14 ως μέλη του Χορού, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή, όπου θα δηλώνουν αν επιθυμούν να εργαστούν στην Αθήνα ή στο Κάσελ, στη διεύθυνση: aneducation [​at​] documenta.de.
Το Ανοιχτό Κάλεσμα για τα μέλη του Χορού διαρκεί έως τις 5 Δεκεμβρίου 2016.

πηγή: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου