Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

«Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» /Μεταπτυχιακό ΠρόγραμμαΤο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή»

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στα πεδία: 
Α) «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες» και 
Β) «Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης». 

Σκοπός του Προγράμματος είναι:
  • η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  • η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και κατηρτισμένων δημιουργών τέχνης / καλλιτεχνών, ικανών να προάγουν την οπτικοακουστική τέχνη, μέσα από την εις βάθος χρήση της επιστήμης και της ψηφιακής οπτικοακουστικής τεχνολογίας.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις:
- Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες
- Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Γραφικών και Γραφίστικων Τεχνών, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Βιομηχανικών Προϊόντων, Επικοινωνίας−ΜΜΕ, Αρχιτεκτονικής, Μουσικής Επιστήμης και Μουσικών Σπουδών, Επιστημών της Τέχνης, Οπτικοακουστικής και Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επιστημών της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών), Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. 
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ' έτος. 

Υποβολή αιτήσεων έως 5/10/2015

Πρόγραμμα Σπουδών

Επίσημος Ιστοχώρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου