Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Πτυχιακή εργασία Αθανασιάδου Ευαγγελία "ΟΝΤΑ & ΚΥΒΟΙ"Η παρούσα πτυχιακή αποτελεί την υλοποίηση μιας πρότασης στο πεδίο της ανθρώπινης νοημοσύνης. Με γνώμονα το αισθητό-νοητό, το πεδίο που ανοίγεται αφορά την αντίληψη των όντων [ανθρώπινων].
Επιλέγοντας τον κύβο από τα Πλατωνικά στερεά, γεννιέται μια συνθήκη : ο χώρος σε συνάρτηση με τα όντα. Ο Πλάτωνας διατυπώνει τη διαφοροποίηση μεταξύ δύο μορφών ‘’πραγματικότητας’’: της φαινομενικής και της πραγματικότητας των ιδεών. Αντίστοιχα η σύγχρονη φυσική περιγράφει την τέταρτη διάσταση, η οποία δεν είναι επαρκώς αντιληπτή μέσω των  αισθήσεων. Ερευνάται το διπολικό σχήμα νοητού- αισθητού στο πεδίο της αντίληψης της 4ης διάστασης ,του χωροχρόνου.
Ο κύβος ως σύμβολο του εγκλωβισμού, η θέαση της ιδέας του χωροχρόνου και τα όντα ως σημεία. Ένας διάλογος μεταξύ χώρου και τόπου.

**Σύντομα θα αναρτηθεί η πλήρης τεκμηρίωση και video

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου