Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Πτυχιακή εργασία, "7 Summits", Πουγαρίδης Χρήστος7 SummitsElbrus (Europe)

Everest (Asia)
             
Kilimanjaro (Africa)


McKinley (North America)

Aconcagua (South America)
Puncak Jaya (Oceania)
Vinson (Antarctica)

7 S


    

 Η έρευνα μου πραγματεύεται τον ορειβατικό  όρο 7 Summits που υποδηλώνει  την  ψηλότερη κορυφή κάθε ηπείρου και την κατάκτηση αυτής. Η απεικόνιση του  βουνού αναδεικνύοντας τον διαφορετικό χαρακτήρα του και την απόλυτη απλότητα ως την πραγματική του διάσταση , αλλά και ο συμβολισμός  του. Αφενός στο συμβολισμό της υπερβατικότητας – ως υψηλό ,κάθετο, ανώτερο – κι αφετέρου  η  κατεξοχήν  δυνατή παρουσία ζωής.Ένα ταξίδι γνωριμίας της υψηλότερης κορυφής κάθε ηπείρου μέσω της τέχνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου