Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

Spiritual Imprint


Installation

α)Ο νους του ανθρώπου φαινόμενα μονάχα μπορεί να συλλάβει, ποτέ την ουσία β) Κι όχι όλα τα φαινόμενα, παρά μονάχα τα φαινόμενα της ύλης γ) κι ακόμα στενότερα: όχι καν τα φαινόμενα τούτα της ύλης, παρά μονάχα τους μεταξύ τους συνειρμούς δ) και οι συνειρμοί τούτοι δεν είναι πραγματικοί, ανεξάρτητοι από τον άνθρωπο, είναι και αυτοί γεννήματα του ανθρώπου ε)και δεν είναι οι μόνοι δυνατοί ανθρώπινοι, παρά μονάχα οι πιο βολικοί για τις πρακτικές και νοητικές του ανάγκες. 

Νίκος Καζαντζάκηςa) Human s mind only phenomena conceive, never the substance b) And not all the phenomena, despite alone the phenomena of matter g) and still more closely: this phenomena of matter, despite only from each other [syneirmoys] [d]) and the [syneirmoi] these are not no even real, independent from the person, are also those of [gennimata] person e) and are not alone possible human, despite only convenientest for his practical and intellectual needs.

Nikos Kazantzakis
Βασίλης Καβουρίδης
Vassilis Kavouridis


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου