Σάββατο 21 Απριλίου 2012

ΔΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ
Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το νου κι από την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω, είμαι λεύτερος     (Νίκος Καζαντζάκης-Ασκητική).

Ελευτεριά θα πει να μάχεσαι στη γης χωρίς ελπίδα! ΟδύσσειαΤον άνθρωπο τον γνωρίζει μόνον όποιος τον αγαπά χωρίς ελπίδα. 
                                              (Βάλτερ Μπένγιαμιν, Μονόδρομος)William Blake:
To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.19

(Να δεις έ­ναν Κό­σμο στον Κόκ­κο της         Άμ­μου/
Κι έ­ναν Ου­ρα­νό σ’ έ­να α­γριο­λού­λου­δο/
Να κρα­τή­σεις το Ά­πει­ρο στην πα­λά­μη του χε­ριού σου/
Και την Αιω­νιό­τη­τα μέ­σα σε μιαν ώ­ρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου