Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη Διαγωνισμού Design/ΤΑΠΤο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την λειτουργία πωλητηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ελλάδας αναζητά σχέδια που θα χρησιμοποιηθούν ως απεικονίσεις σε εφαρμογές πωλητέων ειδών. 


Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν συνεργάτες σχεδιαστές, δημιουργοί, καλλιτέχνες εφηρμοσμένων τεχνών και δημιουργικά γραφεία που θα εκπονήσουν και θα υποβάλουν σχέδια που θα αποτελέσουν το δημιουργικό για την μαζική παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/ εφαρμογών (αναμνηστικά και είδη δώρων, art gifts - souvenirs), εμπνευσμένων από θεματικές ενότητες εκθεμάτων των Μουσείων ή των ίδιων των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος. Περαιτέρω, τα αντικείμενα (τα οποία δεν θα είναι αντίγραφα εκθεμάτων) που θα παραχθούν βάσει των σχεδίων, είναι επιθυμητό να ανταποκρίνονται σε μια σύγχρονη και επικαιροποιημένη οπτική γλώσσα, ευφάνταστη, ευρηματική και δυναμική, καλύπτοντας τις ανάγκες ενός όλο και περισσότερο «έμπειρου» και απαιτητικού, μα και εύρωστου αγοραστικού κοινού διεθνώς. Το στοιχείο της μοναδικότητας και της πρωτοτυπίας είναι τέλος, πολύ σημαντική παράμετρος ώς προς το ύφος αλλά και την «προστιθέμενη αξία» που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο διαγωνιζόμενος. Κι αυτό γιατί τα προϊόντα που θα παραχθούν θα διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα από τα πωλητήρια των Μουσείων που διαχειρίζεται το ΤΑΠ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασκούν νόμιμα την άνω επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής και οι οποίοι θα κληθούν να εκδώσουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα παραστατικά. Η μη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών, οποτεδήποτε προκύψει, θα αποτελεί λόγο να μην ακολουθήσει ανάθεση στον συγκεκριμένο νικητή, οπότε και η σύμβαση θα συναφθεί με τον επόμενο στη σειρά κατάταξης. 

Φοιτητές σχολών καλών τεχνών, αρχιτεκτονικής, γραφιστικής και συναφών σπουδών από το χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών μπορούν να συμμετέχουν στην ειδική κατηγορία έναντι επάθλου - επαίνου.

Δείτε ολόκληρη τη προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου