Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Βίντεο από τους χώρους SAF-SantoriniArtsFactory & τι είναι το PROJECT: «Re-move(ment)»


ΤΙΤΛΟΣPROJECT: «Re-move(ment
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

«Re-move(ment)» &MixedMedia

Η ολοκληρωμένη παρουσίαση του «Re-move(ment)» προϋποθέτει εκθέσεις με επιλογή και δημιουργική  αξιοποίηση των mixed media. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα αποτελείται μόνο από πινάκες, γλυπτά, φωτογραφίες, εγκαταστάσεις, αλλά και από video, sound installations, text installations, και διαδραστικά έργα που όχι μόνο θα επιτρέπουν, αλλά και θα ενισχύουν την αυθόρμητη και δημιουργική συμμετοχή του κοινού.

Τι είναι;
Το «Re-move(ment)»αποτελεί μία συνθετική παρουσίαση της κίνησης ή/ και της μεταβολής, η οποία διακρίνει ένα τόπο σε συγκεκριμένους τομείς και πεδία. Κάθε κίνηση ή/ και μεταβολή εκφράζεται ως μία άφιξη ή αναχώρηση μίας κατάστασης, ενός συναισθήματος ή μίας εικόνας. 
Εννοιολογικά, κάθε άφιξη και κάθε αναχώρηση σηματοδοτεί μία κίνηση, μία δράση, μία ενέργεια, μία μεταβολή, μία μετάλλαξη, μία επιστροφή, κ.λπ. Όλη αυτή η δράση και ενέργεια μπορεί να μετονομαστεί στη λέξη κινητικότητα, η οποία με τη σειρά της έχει άπειρες κατευθύνσεις εννοιολογικά αλλά και πρακτικά. Στο θέμα της κινητικότητας εντάσσεται επίσης τόσο η ροή της κίνησης, όσο και η παύση. Με τον ίδιο τρόπο έννοιες όπως χρόνος, τόπος, αιτία, διαδρομή παίζουν σημαντικό ρόλο στο έργο.

Σκοπός εγχειρήματος
Απώτερος σκοπός του project είναι να προσφέρει δυναμικές απαντήσεις σε  σύγχρονους προβληματισμούς και αναζητήσεις και παράλληλα να ερμηνεύσει  τους λόγους που προκαλούν μετατόπιση σε όλο τον κόσμο και μάλιστα σε τέτοια ένταση και συχνότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται: οικονομικοί παράγοντες, πολιτισμικές διαφορές, κοινωνικά ζητήματα, θρησκευτικά ζητήματα, πολεμικές συρράξεις, εκδήλωση φυσικών φαινομένων κ.α.
Η κίνηση, το φαινόμενο αυτό της διαρκούς μεταβολής του τόπου σε συνάρτηση με το χρόνο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης και βεβαίως του ανθρώπου. Ο νομαδικός τρόπος ζωής κυριαρχούσε στον άνθρωπο επί χιλιάδες χρόνια, προτού εκείνος αποφασίσει να εγκατασταθεί σε κάποιο μόνιμο τόπο. Οι περισσότεροι οργανισμοί που ζουν στον πλανήτη μας συνεχίζουν να έχουν αυτόν τον νομαδικό τρόπο ζωής. Το στοιχείο της κινητικότητας ενυπάρχει εξ ορισμού σε αυτό που λέμε ζωή. Κοινώς, δεν υπάρχει ζωή εάν δεν υπάρχει κίνηση. Από τη μοριακή δομή μέχρι τους πλανήτες και τα άστρα, η κίνηση είναι ίσως ο θεμελιώδης νόμος για την ύπαρξή τους. Συνεπώς, η αναγκαιότητα της κίνησης ανάγεται πλέον σε τέτοια που επιβάλλεται πρωτίστως από την ίδια τη ζωή.
Στόχος, λοιπόν, του εγχειρήματος είναι να προσδιοριστεί η κινητικότητα που παρατηρείται σήμερα στις ανθρώπινες κοινωνίες αλλά και στους τόπους που έχουν επιλέξει αυτές να βρίσκονται εγκατεστημένες. Σε κάθε τόπο παρατηρείται άλλου


είδους κινητικότητα. Το ίδιο και σε διαφορετικές κοινωνίες. Εμείς, μέσω διαρκούς παρατήρησης και καταγραφής του φαινομένου και των στοιχείων που συλλέγονται θα προσπαθήσουμε να αναπαραστήσουμε και να απεικονίσουμε τα δεδομένα αυτά μέσω υλικών και εργαλείων που μας δίνει η τέχνη. Κάθε φορά με διαφορετικές προσεγγίσεις, το θέμα της κινητικότητας, από πολύ απλά παραδείγματα έως ιδιαίτερα σύνθετα φαινόμενα, θα εξετάζεται με βάση τον τόπο, τον χρόνο και το κοινωνικό σύνολο. Έρευνα και συλλογή υλικού
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από κάθε έκθεση υπάρχει πάντα μία περίοδος συστηματικής και ενδελεχούς έρευνας και ανάλυσης, προκειμένου να καταγραφούν και εν συνεχεία ενσωματωθούν όλα εκείνα τα στοιχεία - παράμετροι που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο και σχετίζονται με το εξεταζόμενο, ερευνητικό θέμα. Συμπληρωματικά, πραγματοποιείται η συλλογή ιστορικών στοιχείων μέσα από άρθρα, κείμενα και φωτογραφίες, που σκιαγραφούν και αποτυπώνουν το συγκεκριμένο τόπο.

Διανομή Υλικού
Το επόμενο στάδιο είναι η διανομή του παραπάνω υλικού στους εικαστικούς καλλιτέχνες. Εκείνοι με τη σειρά τους, είτε προτείνουν έργα από τις υπάρχοντες δημιουργίες τους που εντάσσονται στην παρούσα θεματολογία, είτε δημιουργούν νέα έργα εμπνευσμένοι από το συγκεκριμένο εγχείρημα.


«Re-move(ment)» & Γεωγραφικός Χαρακτήρας
Το project «Re-move(ment)» στοχεύει στη παρουσίαση και την ανάδειξη της κίνησης και της μετατόπισης στο πλαίσιο διαφόρων γεωγραφικών περιοχών και όχι μόνο στον εθνικό χώρο, αλλά και διεθνώς. Φιλοδοξεί να αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα και να προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής και αλληλεπίδρασης σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Στόχος της δημιουργικής ομάδας είναι να συλλέγει αρκετό υλικό για κάθε διαφορετικό τόπο που θα επισκέπτεται η έκθεση και έπειτα να συνεργάζεται με καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στον τόπο αυτό, δημιουργώντας κάθε φορά μία ειλικρινή και αυθεντική τοποθέτηση επί των ζητημάτων που προσεγγίζονται. Με αυτόν τον τρόπο ο διάλογος αποκτά ακόμη πιο ουσιαστική και οικουμενική διάσταση, προσδίδοντας επιπλέον υλικό και ποικιλομορφία στα αποτελέσματα του project«Re-move(ment)»:  Ένα ταξίδι σε νέους τόπους, ένα ταξίδι στο χρόνο
Η περίοδος έρευνας, καταγραφής και ανάλυσης σε κάθε τόπο θα πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα μήνες πριν από τη παρουσίαση της έκθεσης. Παράλληλα, θα προσφέρεται η δυνατότητα στους εικαστικούς να προτείνουν, να παρουσιάσουν ή/ και να συμμετέχουν μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης που θα ανακοινώνεται και θα περιγράφεται λεπτομερειακά στην ιστοσελίδα του «Re-move(ment)» καθώς και  σε άλλους σχετικούς συνδέσμους. Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων και το συνακόλουθο έργο τους,  θα καθορίσει το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου παρουσίασης (π.χ. πρώην βιομηχανικό εργοστάσιο) και τη διάρκεια της πρωτοβουλίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το project θα συνοδεύεται πάντα και σταθερά από κάποιους επιλεγμένους και συγκεκριμένους εικαστικούς οι οποίοι θα το ακολουθούν με τις δημιουργίες τους. Το project βέβαια θα εξελίσσεται ή / και αναμορφώνεται ανάλογα με το νέο επιλεχθέντα προορισμό και θα εμπλουτίζεται με νέους καλλιτέχνες και τα έργα τους. Με απλά λόγια, προσφέρεται η δυνατότητα σε εικαστικούς διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, καλλιτεχνικών πρακτικών και τεχνικών, πεδίων και εθνικοτήτων να επικοινωνήσουν, να δράσουν μαζί και να συνθέσουν με κοινό «όχημα» τη κίνηση, τη μεταβολή και την εξέλιξη.

Η αέναη κίνηση:  Μεταβολή-Μετακίνηση
Η διαμόρφωση του όλου εγχειρήματος παραπέμπει σε μία διαρκή μεταβολή όχι μόνο του τοπικού στοιχείου αλλά και του ίδιου του project. Οι καλλιτέχνες που συνοδεύουν την έκθεση συνιστούν και ίδιοι μία νέα μεταβολή για τον τόπο προορισμού. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στο project όταν αυτό μεταφέρεται και παρουσιάζεται στη πατρίδα τους. Κατ’ αυτό το τρόπο διαδραματίζεται μία παράλληλη και ταυτόχρονη μετακίνηση-μεταβολή όλου του project, των καλλιτεχνών που συμμετέχουν και των έργων που το συνοδεύουν.
Επίσης, όπως ακριβώς όλοι οι συμμετέχοντες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συγκεκριμένης κινητικότητας, έτσι συμβαίνουν και με τους ίδιους τους θεατές-
επισκέπτες. Ο θεατής-επισκέπτης καλείται να «ταξιδέψει» και να «κινηθεί» κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του και να αφομοιωθεί κατ’ έναν τρόπο στη ροή που προτείνει-επιβάλλει το ίδιο το project.

«Re-move(ment)»: Πρώτος – συμβολικός προορισμός η Σαντορίνη
H πρώτη έκθεση έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο νησί της Σαντορίνης την ερχόμενη άνοιξη. Στη Σαντορίνη η μεταβολή δεν οριοθετείται - περιορίζεται μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή στην μετακίνηση του πληθυσμού, την εναλλαγή των επισκεπτών, αλλά και στο χώρο καθώς το ίδιο το νησί αποτελεί ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Η κινητικότητα του υπεδάφους, η μεταμόρφωση του τοπίου ακόμα και η αναδιαμόρφωση του σχήματος της, επακόλουθο των πολλαπλών εκρήξεων, σηματοδοτούν μια μεταβολή μιας συνθήκης ή μίας εικόνας.  Είναι ένας τόπος ο οποίος δημιουργήθηκε έπειτα από τις πολλαπλές -διαδοχικές εκρήξεις του ηφαιστείου μέσα από το πέρασμα χιλιάδων ετών έως ότου λάβει τη τελική σημερινή μορφή, γεγονός που το καθιστά ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο μέρος. Ακόμα και σήμερα διαθέτει ένα ενεργό ηφαίστειο το οποίο δονείται και προκαλεί μεταβολές στο υπέδαφος. Ταυτόχρονα, το νησί της Σαντορίνης επηρεάζεται καθημερινά από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν δυναμικά το τοπίο και τη φυσική εικόνα της, καθώς και τα συναισθήματα που αυτά προκαλούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ικανό τμήμα του πληθυσμού έφυγε μετά και το τελευταίο, ισχυρό σεισμό του 1956, ενώ πολλοί οικονομικοί μετανάστες (από την Ελλάδα και το εξωτερικό) την «αγκάλιασαν» σαν πατρίδα τους, τις επόμενες δεκαετίας λόγω της άνευ προηγουμένη οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε. Ο «καθαρός» πλέον σημερινός τουριστικός της χαρακτήρας και προσανατολισμός καθιστά την καθημερινή άφιξη, συνάντηση και αλληλεπίδραση χιλιάδων επισκεπτών από όλο το κόσμο μια σταθερή πραγματικότητα. Η Σαντορίνη βρίσκεται σε μια διαρκή κίνηση – μεταβολή, είτε γιατί αυτό οφείλεται στις αλλαγές του πληθυσμού, στις καιρικές συνθήκες, στην ιδιομορφία του σεισμογενούς εδάφους, είτε στους εκατομμύρια   επισκέπτες κάθε χρόνο. Αυτοί είναι και ο λόγοι, που τη κατέστησαν συμβολική αφετηρία και πρώτο χώρο φιλοξενίας του project «Re-move(ment)».Καλλιτεχνική Επιμέλεια – Συντονισμός «Re-move(ment

Μαρία Βασαριώτου Βίντεο από τους χώρους SAF-SantoriniArtsFactory
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου