Σάββατο 9 Αυγούστου 2014

clip from the phenomenal documentary Samsara, directed by Ron FrickeCan you put this video into words? It's a clip from the phenomenal documentary Samsara, directed by Ron Fricke, who also made Baraka


If you're interested in watching Samsara, you can go here to buy the DVD or find on-demand streaming services where it's available like iTunes and Netflix.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου