Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

...με εξαπλωμένην χείρα ψωμοζητούντες·και ο ζητιάνος του Ρωμαντζή

Ο Ζητιάνος του Ρωμαντζή


Κάλβος Aνδρέας

Ωδή Έκτη. Aι Ευχαί


  Tης θαλάσσης καλήτερα    


φουσκωμένα τα κύματα

'να πνίξουν την πατρίδα μου

ωσάν απελπισμένην,

                έρημον βάρκαν.     
                  
    'Σ την στεριάν, 'σ τα νησία
καλήτερα μίαν φλόγα
'να ιδώ παντού χυμένην,
τρώγουσαν πόλεις, δάση,
                λαούς και ελπίδας.     


    Kαλήτερα, καλήτερα
διασκορπισμένοι οι Έλληνες
'να τρέχωσι τον κόσμον,
με εξαπλωμένην χείρα
                ψωμοζητούντες·         Παρά προστάτας 'νάχωμεν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου