Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Νέα Γενιά σε Δράση και EurodeskΗ Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση και
Eurodesk» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης θα
πραγματοποιήσει την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (Μικρό αμφιθέατρο)
ενημερωτική εκδήλωση για τα Προγράμματα της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση &
Eurodesk» με τη συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα
που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και
Ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αφορούν στην κινητικότητα των νέων στην
Ευρώπη. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν υπεύθυνοι για θέματα μη τυπικής
μάθησης, εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, νέοι της τοπικής
κοινωνίας καθώς και φορείς νεολαίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου