Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ»

Εμφάνιση banner_300X250.jpg
ΔΓ

2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ»
1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε  συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Α’θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων ανακοινώνουν τη Συνδιοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Δημιουργική Γραφή» από την 1η εως τις 4 Οκτωβρίου 2015, στην Κέρκυρα, στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Συνέδριο ειναι αφιερωμένο στον Συγγραφέα και Ακαδημαϊκό Θανάση Βαλτινό και στον Ποιητή Τίτο Πατρίκιο.
Στο πλαισιο της διεξαγωγής του Συνεδρίου θα τιμηθεί για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό ο Παναγιώτης Γιαννάκης


ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


 1. Ιστορία και Θεωρία της Δημιουργικής Γραφής
 2. Η Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση
 3. Δημιουργική γραφή και τέχνες (μουσική, ζωγραφική, τυπογραφία, βιβλιοδεσία)
 4. Διδακτικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δημιουργικής Γραφής
 5. Είδη λογοτεχνικής γραφής (ποίηση, πεζογραφία, διασκευή λογοτεχνικού έργου, θεατρικό κείμενο, χρονογράφημα, σενάριο, δημοσιογραφικός λόγος κ.ά.)
 6. Ζητήματα μεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, οπτική γωνία, αφηγητής κ.ά.)
 7. Παιδική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή
 8. Δημιουργική Γραφή και άλλες επιστήμες (Ψυχολογία, Ιστορία, Μαθηματικά, επιστήμες της Μετάφρασης, Φιλοσοφία κ.ά.)
 9. Δημιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες
 10.  Γλώσσα και Δημιουργική Γραφή
 11.  Δημιουργική Γραφή και Αθλητισμός
 12.  Δημιουργική γραφή, γλωσσική και λογοτεχνική εντοπιότητα (Κέρκυρα, Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελώνη, Νέα Υόρκη κ. ά. )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Προσκαλούνται  ερευνητές και μελετητές της Δ.Γ., μέλη Δ.Ε.Π., εκπαιδευτικοί,  διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες,  μεταπτυχιακοί φοιτητές και  συγγραφείς να συμμετάσχουν είτε με προφορικές εισηγήσεις είτε με βιντεοσκοπημένες ηλεκτρονικές εισηγήσεις.
Διάρκεια εισήγησης: 15΄
Για την υποβολή της εργασίας τους είτε προφορικής είτε ηλεκτρονικής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν περίληψη, η οποία θα τεθεί στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής.
Οδηγίες υποβολής Περίληψης
Οι περιλήψεις (Abstracts) των ανακοινώσεων θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως 30  Απριλίου 2015,  στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :
cw_conference_2015@outlook.com
Οι συγγραφείς είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εργασία που θα αποστείλουν βάσει των οδηγιών υποβολής περίληψης, καθώς και για την αυστηρή τήρηση της προθεσμίας υποβολής της. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παρακάτω οδηγίες, η περίληψη θα επιστρέφεται στον αποστολέα/συγγραφέα για τη διόρθωσή της, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής. Στην περίπτωση που η υποβληθείσα περίληψη δεν τηρεί τους κανόνες και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο διόρθωσης, θα αποκλείεται αυτόματα.
Μαζί με την περίληψη είναι, επίσης, απαραίτητο να αποσταλεί ένα σύντομο βιογραφικό (έως 100 λέξεις) κάθε συνέδρου σε ξεχωριστό αρχείο για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Οι περιλήψεις, καθώς και το βιογραφικό, καλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:
 • Γραμματοσειρά:   Century Gothic 12 στ.
 • Διάστιχο:    1,5
 • Στοίχιση:    Πλήρης
 • Περιθώρια:    Παντού 3 εκ.
 • Ο τίτλος, όνομα συγγραφέα (-ων), ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να έχουν στοίχιση στο κέντρο.
Το αρχείο της περίληψης θα πρέπει να είναι της μορφής: abstract_[επώνυμο συγγραφέα (-ων)].doc(x) π.χ. abstract_papadopoulos.doc(x) ή abstract_papadopoulos_konstantinidis.doc(x).
Το αρχείο του βιογραφικού θα πρέπει να είναι της μορφής: cv_[επώνυμο συνέδρου]. doc(x) π.χ. cv_papadopoulos.doc(x).

Οι οριστικές απαντήσεις αποδοχής της ανακοίνωσης από την Επιστημονική  Επιτροπή του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν έως τα τέλη Μαΐου 2015.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Όσοι σύνεδροι αδυνατούν να συμμετάσχουν με τη φυσική τους παρουσία στις εργασίες του συνεδρίου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν κανονικά αποστέλλοντας σε ψηφιακή μορφή την ανακοίνωσή τους.
Η διαδικασία αυτή συνίσταται στη δημιουργία και αποστολή ψηφιακού video παρουσίασης της εργασίας τους, το οποίο θα παρουσιαστεί σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη ώρα και μέρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου. Τυχόν επερωτήσεις θα μπορούν να γίνουν στους συνέδρους μέσω ασύγχρονου blog που θα βρίσκεται εν ενεργεία καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
Οι σύνεδροι που θα επιλέξουν αυτή τη μέθοδο παρουσίασης καλούνται να αποστείλουν μέχρι 30 Αυγούστου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
cw_conference_2015@outlook.com
(μέσω OneDrive, Dropbox ή και WeTransfer)
 αρχείο video στο οποίο θα παρουσιάζουν την εργασία τους. Οι οδηγίες για το video είναι οι εξής:
·         Μορφή video : .avi, .mp4, .mpg, .wmv
·         Mέγεθος: μέχρι 2GB
·         Διάρκεια: μέχρι 15 λεπτά
·         Υποχρεωτική αναγραφή τίτλων αρχής με τίτλο εργασίας, ονοματεπώνυμο συγγραφέα (-ων)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Το κόστος εγγραφής για τους συνέδρους περιλαμβάνει:
·         Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του
·         Συνεδριακό Υλικό (τόμος περιλήψεων, τσάντα ή φάκελος, γραφική ύλη)
·         Συμμετοχή σε όλα τα διαλείμματα καφέ και γεύματα βάσει προγράμματος
·         Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
·         Δημοσίευση της εργασίας στα πρακτικά του Συνεδρίου

Το κόστος εγγραφής για όσους παρακολουθήσουν το συνέδριο περιλαμβάνει:
·         Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του
·         Συνεδριακό Υλικό (τόμος περιλήψεων, τσάντα ή φάκελος, γραφική ύλη)
·         Συμμετοχή σε όλα τα διαλείμματα καφέ και γεύματα βάσει προγράμματος
·         Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
Τύπος Εγγραφής
Κόστος
Σύνεδρος με Φυσική Παρουσία
100€
Σύνεδρος με Ηλεκτρονική Παρουσία
80€


Παρακολούθηση Συνεδρίου
20€
Φοιτητές / Άνεργοι/ Ηλικιωμένοι
10€

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ


Οι συγγραφείς, των οποίων τα κείμενα θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, καλούνται να  υποβάλουν το χειρόγραφό τους προς δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου μετά την παρέλευση του Συνεδρίου (θα ακολουθήσει ειδική ενημερωτική ανακοίνωση).


Το κείμενο απαιτείται να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:
§  Γλώσσα: Ελληνικά ή Αγγλικά
§  Αποστολή για τα Πρακτικά: ένα (1) αντίγραφο της εισήγησης σε ηλεκτρονική μορφή. Αποθηκευμένο σε αρχείο μορφής .doc ή .docx (Microsoft Office Word 1997-2003/ Microsoft Office 2010)
§  Σελίδα:   Α4
§   Μέγεθος:  5.000 λέξεις το πολύ,  συμπεριλαμβανομένων  της  βιβλιογραφίας, πινάκων, παραπομπών και παραρτημάτων.
§  Περιθώρια:   παντού 3 εκ.
§  Στοίχιση:  πλήρης, εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα  είναι στοιχισμένα στο κέντρο
§  Διάστιχο:  1,5
§  Γραμματοσειρά:  Century Gothic 12 στ. (10 στ. για τις υποσημειώσεις)
Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
§  Τον τίτλο της εισήγησης στοιχισμένο στο κέντρο (16 στ. , bold).
§   Μια κενή γραμμή.
§   Επώνυμο και όνομα συγγραφέα στοιχισμένο στο κέντρο με πλήρη στοιχεία:  ιδιότητα, Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό κέντρο ή άλλο και ηλεκτρονική διεύθυνση (12 στ., bold).
§  Δύο κενές γραμμές.
§  Το κείμενο με πλήρη στοίχιση (12 στ.), υποσημειώσεις (10 στ.). Κείμενο και υποσημειώσεις σε διάστιχο 1,5.
§    Περίληψη
Παραπομπές: Οι παραπομπές εντός κειμένου θα γράφονται σε παρένθεση και θα έχουν την εξής  μορφή: (Brown 2000), (Brown 2001: 63-68), (Brown & Smith 2003), (Brown et al.  2004). Οι λατινικοί χαρακτήρες a, b, c, κ.τ.λ. θα χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν  διαφορετικά βιβλία ή εργασίες του ίδιου συγγραφέα που δημοσιεύτηκαν την ίδια  χρονιά π.χ. (Brown 2000a, 2000b). Για πολλαπλές παραπομπές: (Brown 2005, Smith  1998).
Βιβλιογραφία:  όλες οι αναφορές με παραπομπές και η υπόλοιπη βιβλιογραφία θα παρατίθενται στο τέλος του κειμένου σε αλφαβητική σειρά και με εσοχή της δεύτερης  σειρά (1.27 cm) όπως παρακάτω:
Άρθρα σε περιοδικά:
Kossinets, G, & Duncan J. W. (2009) Origins of homophily in an evolving social network. American Journal of Sociology 115:405–450.
Βιβλία:
Denzin, N. & Lincoln, Y. (2000) Handbook in qualitative research. Thousands Oaks, CA: Sage.
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:
Dahlgren, P. (1997) Cultural studies and media research, in J. Corner, P. Schlesinger & R. Silverstone (eds) (pp. 48-64). An international handbook of media research. London: Routledge.
Διατριβές / Διπλωματικές εργασίες:
Choi, M. (2008) Contesting Imaginaires in death rituals during the Northern song dynasty. PhD diss., University of Chicago.
Ηλεκτρονικές Πηγές:
Chicago manual of style  (2011)  Author-date system. Accessed October 1 2011.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πρόεδρος:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος
(Επιστημονικά Υπεύθυνος Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»,  Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Αντιπρόεδροι:

Παππάς Θεόδωρος
(Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)


Καραβασίλης Ιωάννης
(Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων)

Μέλη

Harper Graeme
(Πρύτανης Honors College, Πανεπιστήμιο Oakland,
Διευθυντής του Michigan Center for Undergraduate Research)


Cowan Andrew
(Καθηγητής, Υπεύθυνος Δημιουργικής Γραφής, Διευθύνων Σύμβουλος Σχολής Λογοτεχνίας, Δράματος και Δημιουργικής Γραφής, Πανεπιστήμιο East Anglia, Η.Β.


Melrose Andrew
(Καθηγητής Παιδικής γραφής, Σχολή τεχνών, Πανεπιστήμιο Winchester)

Βαλτινός Θανάσης
(Ακαδημαϊκός – Συγγραφέας)


Πατρίκιος Τίτος
(Ποιητής)


Παπαγγελής Θεόδωρος
(Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)


Κεχαγιόγλου Γεώργιος
(Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Ντίνας Κωνσταντίνος
(Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
(Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Λογοτεχνίας και Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Αρβανίτη Ιωάννα
(διδάσκουσα Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 1ης Περιφέρειας Κιλκίς)


Βαμβακίδου Ιφιγένεια
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Γαβριηλίδου Σοφία
(Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)


Γαραντούδης Ευρυπίδης
(καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


Γρόσδος Σταύρος
(Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης περιφέρειας Θεσσαλονίκης)


Ζαντίδης Ευρυπίδης
(Πρόεδρος Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Εργαστηρίου Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας,  Αναπληρωτής Καθηγητής Γραφιστικής Επικοινωνίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)


Ζωγράφου Μαρία - Τσαντακη
(Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Προσχολικής Αγωγής 35ης Περιφέρειας (Πέλλας)


Ιωσηφέλλης Παναγιώτης
(Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)


Καλογήρου Τζίνα
(Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Διδακτικής της , Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


Κανατσούλη Μένη
(Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)


Καπιδακησ Σαραντοσ
(Καθηγητής Καθηγητής Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)


Καρακίτσιος Αντρέας
(Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)


Κόκορης Δημήτρης
(Eπίκουρος Kαθηγητής φιλολογικών και φιλοσοφικών διαστάσεων της νεοελληνικής γραμματείας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).


Κοντογιάννη Άλκηστις
(Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)


Λουκίδου Ευτυχία – Αλεξάνδρα
(Ποιήτρια- Δοκιμιογράφος)


Μπασκόζος Γιάννης
(δημοσιογράφος, συγγραφέας)


Μπράτιτσης Θαρρενός
(Επίκουρος Καθηγητής , Διευθυντής Εργαστηρίου Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση,Παιδαγωγική Σχολή, τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Νικολαΐδου Σοφία
(συγγραφέας, φιλόλογος)


Παναγιωτίδης Γεώργιος
(Διδάσκων Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», συγγραφέας)


Παπαδήμα Ασπασία
(Υπεύθυνη Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία, Συντονίστρια του ΜΑ Γραφιστική Επικοινωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)


Παπαδοπούλου – Μανταδάκη Σμαράγδα 
(αναπληρώτρια καθηγήτρια Διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης -λογοτέχνις)


Παπαντωνάκης Γεώργιος
(τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Λογοτεχνίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διδάσκων Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»)


Σαραφίδου Κατερίνα
(Σχολική Σύμβουλος 39ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Δράμας)


Τριανταφύλλου Σώτη
(Συγγραφέας, ιστορικός)


Τσιλιμένη Τασούλα
(Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνη της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός Έντυπου Παιδαγωγικού Υλικού» του ΠΜΣ του Παν. Θεσσαλίας)


Φάις Μισέλ
(συγγραφέας)


Φυλακτάκη Παναγιώτα
(Θεατρική Συγγραφέας, Διδάσκουσα Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Φωτόπουλος Νικόλαος
(Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Χατζηνικήτα Βάσιλεια
(Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠρόεδρος:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος
(Επιστημονικά Υπεύθυνος Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»,  Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Αντιπρόεδρος:

Τζιμασ Κωνσταντινοσ
(Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας)
Μέλη

Καλογερασ Ανδρεασ
(Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας)


Βακαλη Αννα
(Φιλόλογος, Διδάκτορας Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Δεμερουτη Ασημινα
(Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Μαυρουδησ Αστεριοσ
(Απόφοιτος Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Νανου Βασιλικη
(Πολιτισμική Πληροφορικός, Υποψήφια Διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Παπαγεωργιου Ευθυμια
(Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)


Σβυνου Αικατερινη
(Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Σουρβινου Μαρια
(Μεταφράστρια, ΜΑ στην Επιστήμη της Μετάφρασης)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους παρακάτω τρόπους:
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Βασιλική Νάνου
e-mail: cw_conference_2015@outlook.com
Διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»
                      Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
                      Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
                       3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης
                        53100 Φλώρινα
Τηλέφωνα: 2385055125, 6937389755
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου