Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Ευπρεπισμός-συντήρηση‏Προς: Διδακτικό προσωπικό, Φοιτητικό Σύλλογο Τ.Ε.Ε.Τ.
Θέμα: Ευπρεπισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων κεντρικού κτηρίου Τ.Ε.Ε.Τ.


Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Έχουν παρέλθει επτά και πλέον έτη που το Τμήμα μας λειτουργεί με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας της Πολιτείας σήμερα και της αδυναμίας χορήγησης κονδυλίων για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων μας, οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία έναντι της κοινής δημόσιας περιουσίας μας.

Το Τμήμα εξασφάλισε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ποσό για την κάλυψη των εξόδων σε υλικά για την ανακαίνιση των κοινοχρήστων χώρων του κεντρικού κτηρίου του Τ.Ε.Ε.Τ., τα οποία θα βρίσκονται στο Τμήμα από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014.

Κατόπιν εισηγήσεως της ομάδας εργασίας για τον ευπρεπισμό και συντήρηση των χώρων του Τ.Ε.Ε.Τ. εγκρίνω την πρόταση οι εργασίες να επιμεριστούν στους υπεύθυνους των εργαστηρίων και με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου διδάσκοντες και φοιτητές να προβούν στη βαφή των εξωτερικών χώρων των εργαστηρίων τους.

Με συντονισμό των μελών της ομάδας εργασίας να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα «ινσουλάιτ» για τη δημιουργία πινάκων ανακοινώσεων. Επίσης έχουν καθοριστεί χώροι για ανάρτηση έργων φοιτητών, δημιουργίας γκράφιτι και αναγραφής σκέψεων.

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να δημιουργήσει γκράφιτι στο δημόσιο χώρο θα καταθέτει πρόταση-μακέτα του έργου στην ομάδα εργασίας και κατόπιν αρμόδιας έγκρισής της θα μπορεί να προβαίνει στη δημιουργία του με δικά του έξοδα. Τα έργα αυτά μπορούν να ανανεώνονται κάθε εξάμηνο. Επίσης θεωρείται αυτονόητο για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα ότι η αναγραφή σκέψεων διέπεται από το σεβασμό της προσωπικότητας των μελών της και της εν γένει νομιμότητας.

Οι φοριαμοί των φοιτητών θα ταυτοποιηθούν μέχρι τις 10 Μαρτίου από τους κατόχους των σε ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλλαβής και κάθε κάτοχος φοριαμού αναλαμβάνει να καθαρίσει με υλικά που θα του δοθούν από το

Τμήμα τον φοριαμό του. Αντιστοιχεί ένας φοριαμός ανά φοιτητή. Οι αταυτοποίητοι φοριαμοί μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας θα μεταφερθούν στο χώρο του Τμήματος στη Κλαδοράχη από όπου θα μπορούν να τους παραλαμβάνουν οι επόμενοι κάτοχοι. Επίσης οι φοριαμοί θα τοποθετηθούν στους κοινόχρηστους χώρους με τρόπο που θα πληρεί τους κανόνες ασφαλούς διέλευσης σε περίπτωση ανάγκης μαζικής εκκένωσης του κτηρίου αλλά και οικονομίας χώρου και καλαίσθητης τοποθέτησης τους.

Τέλος για το χώρο του κυλικείου έχει ξεκινήσει σημαντική προσπάθεια από το εργαστήριο 3Δ εφαρμογών για τη δημιουργία ελκυστικού και πολλαπλής χρήσης χώρου, τη οποία προσπάθεια σας καλώ όλους και όλες να στηρίξετε.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά εκ των προτέρων για την κατανόηση, προσφορά και κοινωνική ευαισθησία στην παρούσα συγκυρία. Θεωρώ ό, τι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα χώρο κοινής συμβίωσης που να συνάδει με το επίπεδο του πολιτισμού τον οποίο πρεσβεύουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς!

Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.Τ.

Καθηγητής Ανδρέας Π. Ανδρέου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου