Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Έργα για την εικαστική δράση Καθημερινά Κρεβάτια (Μέρος Πρώτο)

Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,

Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,


Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,

Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια,
Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια, Κρεβάτια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου