Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Εντατικό Σεμινάριο Θεωρίας Λέξεις–Κλειδιά στη Σύγχρονη Τέxνη στο ΔΥΝΑΜΟ project-space,Θεσ/νίκη


Το ΔΥΝΑΜΟ project-space διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ένα

Εντατικό Σεμινάριο Θεωρίας

με τις: Stephanie Bertrand, Εύη Μπανιωτοπούλου, Λουίζα Αυγήτα.Το φετινό σεμινάριο έχει τίτλο:


Keywords: Λέξεις–Κλειδιά στη Σύγχρονη Τέχνη

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ιστορικούς τέχνης, επιμελητές, μουσειολόγους, εικαστικούς, αρχιτέκτονες.

Διάρκεια: 14 ώρες // Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 // Κόστος: 120 ευρώ. Τα μέλη του ΔΥΝΑΜΟ project-space δικαιούνται έκπτωση 10%

Ημερομηνίες Σεμιναρίου: Παρασκευή: 22, 29, Μαρτίου 6, 20, 27 Απριλίου, 4 και 11 Μαϊου / 19:00-21:00

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 στο:dynamoprojectspace@gmail.com

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος πίσω από αυτό το εντατικό σεμινάριο είναι η διερεύνηση σημαντικών εννοιών και πρακτικών (λέξεις-κλειδιά) και της σχέσης τους με τη σύγχρονη τέχνη. Πρόκειται για μία σειρά 7 δίωρων πολύ καλά οργανωμένων μαθημάτων που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση της γνώσης και την εμβάθυνση της κατανόησης εννοιών και πρακτικών όπως αυτές σχετίζονται με την παραγωγή και την κυκλοφορία της σύγχρονης τέχνης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 1+6 δίωρα μαθήματα. Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα θα διεξαχθεί από όλες τις διδάσκουσες. Τα υπόλοιπα θα μοιραστούν σε 2+2+2 μαθήματα: 2 θα παραδοθούν από την Εύη Μπανιωτοπούλου, 2 από τη Stephanie Bertrand (σε απλουστευμένα αγγλικά) και 2 από την Λουίζα Αυγήτα.

Στους συμμετέχοντες θα παραδοθούν εκτενείς σημειώσεις που θα περιλαμβάνουν: συγκεκριμένα κείμενα, βιβλιογραφία και περαιτέρω αναφορές.

Για κάθε μάθημα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή να διαβάζουν τα αντίστοιχα κείμενα που αφορούν στο συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχα σεμινάρια, θα ζητείται από δυο-τρεις συμμετέχοντες να παρουσιάζουν στους υπόλοιπους τα βασικά κείμενα της εβδομάδας.

Το κάθε δίωρο μάθημα θα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνεται η παρουσίαση των βασικών κειμένων από τους συμμετέχοντες. Στο δεύτερο μέρος θα υπάρχει η παρουσίαση από τη διδάσκουσα των βασικών εννοιών, των ιδεών όπως επίσης και των βασικών παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων. Στο τρίτο μέρος θα ακολουθεί συζήτηση.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1 / Εισαγωγή

Stephanie Bertrand, Εύη Μπανιωτοπούλου, Λουίζα Αυγήτα

2 / Η Τέχνη ως Άρνηση

Stephanie Bertrand

Λέξεις–Kλειδιά: Απο-Yλοποίηση, Κριτική, Πλαισίωση, Εννοιολογικό, Μινιμαλισμός

Το σεμινάριο αυτό θα εξετάσει τις εννοιολογικές στρατηγικές της άρνησης, που περιλαμβάνουν την αποχή, την καταστροφή, την απουσία, την αποποίηση, την απο-υλοποίηση και την εξάντληση. Θα καλύψει ένα εύρος πρακτικών, από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τις μέρες μας, οι οποίες χρησιμοποιούν τις παραπάνω στρατηγικές ως τρόπους και μέσα άρθρωσης συγκεκριμένων ενδιαφερόντων μέσα από μία «καταλογογράφηση» του πεδίου παραγωγής της τέχνης: με άλλα λόγια μέσα από τη διαμόρφωση μίας αντίθεσης απέναντι σε ένα υπάρχον αντικείμενο ή μία κατάσταση.

3 / Όταν η Ιστορία της Τέχνης γίνεται Τέχνη: η Χωρικοποίηση του Χρόνου και η Αναθεώρηση του Μοντερνισμού

Λουίζα Αυγήτα

Λέξεις–Kλειδιά: Μοντερνισμός, Διαφορετικότητα, Υπερταύτιση, Ιστορία, Οριενταλισμός, Συγχρονικότητα, Χαρτογράφηση, Ιδεολογία

Το σεμινάριο αυτό μελετά την αναδιάρθρωση του κυρίαρχου λόγου της Ιστορίας της Τέχνης στον χώρο της τέχνης, επικεντρώνοντας στο project East Art Map (2001) των Σλοβένων καλλιτεχνών Irwin. ΤοEast Art Map χρησιμοποιεί μεθόδους όπως η υπερταύτιση (overidentification) και η retro-principle ώστε να αναπτύξει τη θεώρησή του σχετικά με τον Μοντερνισμό της Ανατολικής Ευρώπης, μια θεώρηση που δεν εκλαμβάνεται ως συμπληρωματική της κυρίαρχης δυτικής ιστορίας της τέχνης, αλλά αντιμετωπίζεται ως μια εντελώς διαφορετική άποψη για την ιστορία. Το σεμινάριο αυτό εξετάζει το συγκεκριμένο project στο πλαίσιο των αφηγήσεων εκθέσεων για τα Βαλκάνια και σχολιάζει κριτικά τις μεθόδους του που αφορούν το ξαναγράψιμο της ιστορίας της τέχνης ως έργου τέχνης και την παρουσίασή της ως επιμελητικό, συγχρονικό αντικείμενο.

4 /Αστική Αναγέννηση και Σύγχρονη Τέχνη

Εύη Μπανιωτοπούλου

Λέξεις–Kλειδιά: Μετα-Φορντισμός, Αναγέννηση, Αυτο-οργάνωση, Κοοπερατίβες, Διεθνισμός, Δίκτυα

Το σεμινάριο αυτό μελετά την κατάρρευση της βιομηχανίας στις πόλεις της Δύσης και την ακόλουθη αναγέννησή τους μέσω του πολιτισμού τα τελευταία πενήντα χρόνια. Θα εξετάσει δύο κύριους άξονες ανάπτυξης: την αυτοοργάνωση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καλλιτεχνικών συνεργασιών, αυτοσχέδιες (‘do-it-yourself’) εκθέσεις και χώρους διαχειριζόμενους από καλλιτέχνες΄και τη λήψη αποφάσεων για τον πολιτισμό σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης και διεθνούς συνεργασίας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προτείνει πώς μια πόλη μπορεί να αναγεννηθεί πολιστικά, και επομένως και οικονομικά και κοινωνικά και με οργανικό αλλά και με τυπικό τρόπο σε καιρό κρίσης.

5 / Τι, Που, Πως, για Ποιον: Κοινότητα;

Stephanie Bertrand

Λέξεις–Kλειδιά: Κοινότητα, Σχεσιακή/Κοινωνική Αισθητική, Ηθική, Ουτοπία, το Καθημερινό

Το σεμινάριο αυτό θα εξετάσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη τέχνη έχει ασχοληθεί με την έννοια της κοινότητας, από τη σκηνοθεσία ουτοπικών κοινωνικών μοντέλων μέχρι αισθητικές πρακτικές που εδράζονται στην καθημερινή ζωή. Θα μελετήσει τα διακυβεύματα που σχετίζονται με διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής, εξετάζοντας κοινωνικές/σχεσιακές πρακτικές από τη δεκαετία του 1960 μέχρι τις μέρες μας, ενώ ταυτόχρονα θα συζητήσει την «ηθική στροφή» η οποία χαρακτηρίζει τις πρακτικές αυτές τα τελευταία χρόνια.

6 / Η “Διηνεκής” Έκθεση και ο Ρόλος της στην Αστική Ανάπτυξη

Εύη Μπανιωτοπούλου

Λέξεις–Kλειδιά: Biennialization, Art Fairism, Θέαμα, Ταυτότητα, Αναγνωρισιμότητα, Νομάδας

Σε αυτό το σεμινάριο θα εξεταστεί ο ρόλος των λεγόμενων ‘διηνεκών’ εκθέσεων, δηλαδή φεστιβαλικών εκθέσεων τέχνης που επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και η σημασία τους για τη διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας, της αναγνωρισιμότητας της πόλης και επιμελητικών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσει εκθέσεις όπως οι διάφορες Βiennale, η Manifesta και η Documenta, όπως και εμπορικές μεγα-εκθέσεις τέχνης (art fairs) στην ιστορική και σύγχρονη διάστασή τους και θα συζητήσει το πώς αυτές βοηθούν τη δημιουργία αναγνωρισιμόττητας των πόλεων και την οικονομική τους ανάπτυξη. Θα εξετάσει, τέλος, πώς οι εκθέσεις αυτές επιδρούν στο ρόλο και τις των επιμελητών διεθνώς.

7 / Τέχνη και Εργασία / Τέχνη και Τάξη: ο καλλιτέχνης ως υποκείμενο την περίοδο της κρίσης

Λουίζα ΑυγήταΛέξεις – κλειδιά: Υποκείμενο, Εργασία, Οικονομία, Κρίση, Τάξη, Βία, Σύγκρουση

Σε αυτό το σεμινάριο αναλύονται σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές που αναφέρονται στην τέχνη ως εργασία, θέτοντας ζητήματα που αφορούν την υλικότητα της τέχνης και την έκφραση ταξικής συνείδησης στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Πώς ορίζεται το ταξικό υποκείμενο σε αντιδιαστολή με το κατακερματισμένο υποκείμενο του πολιτιστικού λόγου; Πλατφόρμες και διοργανώσεις όπως το Art+Labour και η 3η Μπιενάλε Αθήνας και καλλιτέχνες όπως οι Oliver Ressler και Νίκος Χαραλαμπίδης συζητιούνται σε σχέση με το ζήτημα του ρόλου της τέχνης στην σημερινή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Βιογραφικά:


Η Stephanie Bertrand γεννήθηκε το 1979 στο Μόντρεαλ του Καναδά. Είναι επιμελήτρια εκθέσεων (MFA Curating at Goldsmiths College) και συγγραφέας. Ζει στη Θεσσαλονίκη. Έχει επιμεληθεί εκθέσεις και projects όπως: “Symbiosis?”, the XVe Biennale de la Mediterranee, Thessaloniki το 2011, “Acercate más” at Casa Tres Patios, Medellin, Columbia το 2011, “Democracy in the Making” στο ΚΜΣΤ/Συλλογή Κωστάκη, “Letters From a Front” στο Πεδίο Δράσης Κόδρα το 2008, “Fire Red Gas Blue Ghost Green Signs” στην The Sassoon Gallery στο Λονδίνο το 2008, και το “Radio gA-gA” στην Art Athina το 2008. Είναι συνιδρύτρια της συλλογικής πρωτοβουλίας για τη σύγχρονη τέχνη “Société Anonyme” όπως επίσης και της συλλογικότητας L’Araignée στο Μόντρεαλ. Κείμενά της έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους εκθέσεων όπως: “One Another” στο YYZ Artist Outlet στο Toronto το 2011, “Flexible Aura”, στο Brain Factory στη Σεούλ το 2009, “Calypso” στη Sala Rekalde, στο Μπιλμπάο το 2008 και “I desired what you were, I need what you are” στη Maze Gallery, στο Τορίνο το 2008.

Η Λουίζα Αυγήτα είναι ιστορικός, κριτικός και θεωρητικός τέχνης και διδάκτορας κριτικής και θεωρίας της τέχνης του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. Έχει διδακτική εμπειρία στην ιστορία της τέχνης και στην αισθητική και υπήρξε προσκεκλημένη ομιλήτρια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Έχει εργαστεί ως επιμελήτρια εκθέσεων και συνεδρίων σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Υπήρξε επιμελήτρια περιοδικών τέχνης και πολιτισμού, μεταξύ των οποίων το ειδικό αφιέρωμα «Βαλκάνια» του ακαδημαϊκού περιοδικού Third Text (εκδόσεις Routledge), συμμετείχε με ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων. Ζει και εργάζεται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

H Eύη Μπανιωτοπούλου είναι ανεξάρτητη ιστορικός τέχνης/μουσειολόγος, επιμελήτρια και λέκτορας. Έχει συνεργαστεί με μουσεία και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, το Πεδίο Δράσης Κόδρα, η Association des Centres Culturels de Rencontres (Παρίσι), η Royal Academy of Arts και η Tate Modern (Λονδίνο). Έχει διδάξει σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, το International Hellenic University, το University of Lincoln και το Sotheby’s Institute of Art. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια ιστορίας της τέχνης και επιμέλειας, και έχει εκδώσει σχετικά άρθρα, κείμενα και καταλόγους. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία της Τέχνης και την Επιμέλεια Εκθέσεων από το πανεπιστήμιο Central Saint Martin’s College of Art and Design του Λονδίνου.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 στο:dynamoprojectspace@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου