Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Προκήρυξη 3ου Ανοικτού Διαγωνισμού Φωτογραφίας Δήμου Νάουσας

«Γενίτσαροι και Μπούλες, σε πραγματικό χρόνο και τόπο»

Προκήρυξη 3ου Ανοικτού Διαγωνισμού Φωτογραφίας από την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Νάουσας (Κ.Ε.Π.Α.Π) σε συνεργασία με τα Εικαστικά Εργαστήρια.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Νάουσας σε συνεργασία με τα Εικαστικά Εργαστήρια, στο πλαίσιο της Αποκριάς 2012 και του Δρώμενου «Γενίτσαροι και Μπούλες» προσκαλεί να συμμετέχετε στον 3ο Ανοικτό Διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο:

«Γενίτσαροι και Μπούλες, σε πραγματικό χρόνο και τόπο»


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό είναι οι φωτογραφίες (έως τρεις στον αριθμό) να ληφθούν κατά τις ημέρες της Αποκριάς (Τις Κυριακές 19 και 26 Φεβρουαρίου 2012) και στα σημεία της πόλης, που θα πραγματοποιείται το δρώμενο. Στις φωτογραφίες θα πρέπει να αποτυπώνονται εμφανώς στοιχεία τα οποία θα μαρτυρούν τη συγκεκριμένη διοργάνωση.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε απλό φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 20Χ30 και σε ψηφιακή μορφή σε CD, (ανάλυση τουλάχιστον 300 ppi και μέγεθος 20Χ30 εκ.) συνοδευμένες απαραίτητα από την αίτηση συμμετοχής τους.

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις συμμετοχές τους ταχυδρομικώς στην παρακάτω Διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Νάουσας (Κ.Ε.Π.Α.Π), Χώρος Τέχνης «Ναϊάς», Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 1, 59200 ΝΑΟΥΣΑ (Για το 3ο φωτογραφικό διαγωνισμό)

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών συμμετοχής: Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 (Σφραγίδα ταχυδρομείου)
3. Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι.

4. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται:

α) Το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου

β) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας

γ) Η ημερομηνία που ελήφθη η φωτογραφία

5. Συμμετοχές με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail), όπως επίσης και με διαφάνειες (slides) δεν θα γίνονται δεκτές.

6. Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό φωτογραφίας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αίτηση συμμετοχής που θα προμηθεύεται από τα γραφεία της Κ.Ε.Π.Α.Π (Χώρος Τέχνης «Ναϊάς» Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 1), από τα Εικαστικά Εργαστήρια (Συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας (www.naoussa.gr).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι (με την προϋπόθεση ότι οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά τις ημέρες της Αποκριάς και στα σημεία της πόλης, που θα πραγματοποιείται το δρώμενο στη Νάουσα)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
1. Τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής αποτελούν: 1. Αργύρης Δημητράκης – Φωτογράφος 2. Νικόλας Μπλιάτκας - Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Εικαστικών Εργαστηρίων, 3. Μαρία Παπαδοπούλου - Φωτογράφος, 4. Κώστας Περισοράτης - Πρόεδρος της Επιτροπής Αποκριάς, 5. Γιώργος Ζαχαριάδης - Πρόεδρος του Συλλόγου «Γενίτσαροι και Μπούλες».

2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
3. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 με τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάουσας (
www.naoussa.gr).
4. Οι ενδιαφερόμενοι, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δηλώνουν υπεύθυνα ότι, παραχωρούν στους διοργανωτές το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών τους για κάθε σκοπό (όπως για δημοσίευση και έκθεση με τον όρο της αναφοράς του ονόματος του δημιουργού. Αποκλείεται η εμπορική εκμετάλλευση).
5. Η απονομή των βραβείων και των επαίνων θα γίνει σε δημόσια τελετή, στον Χώρο Τέχνης «Ναϊάς», Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 1 κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012. (Διάρκεια έκθεσης: 10- 18 Μαρτίου 2012)
6. Οι επιπλέον φωτογραφικές δουλειές που θα αποφασίσει η επιτροπή να αναρτηθούν στην ειδική αυτή έκθεση φωτογραφίας θα πάρουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.
7. Η (Κ.Ε.Π.Α.Π), σε συνεργασία με τα Εικαστικά Εργαστήρια θα κάνει κάθε προσπάθεια για την προστασία και τη φύλαξη των έργων, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.


ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
1ο Βραβείο: Χρηματικό βραβείο αξίας 300€

2ο Βραβείο: Χρηματικό βραβείο αξίας 200€
3ο Βραβείο: Χρηματικό βραβείο αξίας 100€


1ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
2ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
3ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
Ο αριθμός ανάρτησης των φωτογραφιών θα καθορισθεί από την κριτική επιτροπή και θα συνοδεύεται από αναμνηστικό τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφεία (Κ.Ε.Π.Α.Π), Χώρος Τέχνης «Ναϊάς», Αφών Λαναρά και Φ .Πεχλιβάνου 1, 59200 ΝΑΟΥΣΑ, τηλ. 23320 29800 και 23320 29803 (το απόγευμα – εκτός Πέμπτης)

email: dipon@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου