Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ECHONES | ΗΧΩΝΕΣ: Vol. IΙ // Ιωσηφίνα Μακρή

Kāla (χρόνος)
Η δράση Kāla - Χρόνος οριοθετεί το δεύτερο από τα τρία μέρη της διπλωματικής εργασίας μου με τίτλο "Ηχώνες", εκ των "ηχώ / ήχος" και "εικόνα", της οποίας το αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί ως video performance.
Η λέξη kāla στα Σανσκριτικά σημαίνει χρόνος, αλλά εστιάζει στη χρονική διάρκεια. Η δράση αυτή πρόκειται να σκιαγραφήσει το θάνατο ως το διάστημα που βρίσκεται μεταξύ δύο σημείων, δηλαδή το σημείο της εγκόσμιας ζωής και αυτό της κοσμικής / πνευματικής, η κορυφογραμμή της φθοράς του χρόνου. Καθώς η δράση Η δράση αυτή πρόκειται να σκιαγραφήσει το θάνατο ως το διάστημα που βρίσκεται μεταξύ δύο σημείων, δηλαδή το σημείο της εγκόσμιας ζωής και αυτό της κοσμικής / πνευματικής, η κορυφογραμμή της φθοράς του χρόνου. Καθώς η δράση Kāla θα καταγραφεί σε εξωτερικό χώρο (σε αντίθεση με τις δράσεις Prāna και Samsāra που θα πραγματοποιηθούν εντός επιλεγμένων χώρων), θα μελετήσει τη σχέση της κατεύθυνσης του ατόμου σε σχέση με την τροχιά του περιβάλλοντός του. Το αποτέλεσμα θα αφηγείται το ταξίδι του ανθρώπου προς την εξέλιξη καθώς και τα βάρη και εμπόδια που παρεμβάλλονται στην πορεία, τα οποία καλείται είτε να αφήσει πίσω του για να ελαφρύνει το φορτίο (των εμπειριών, του σωματικού πόνου, της μνήμης) είτε να αντιμετωπίσει.
Οι τόνοι του άσπρου και του μαύρου θα χαρακτηρίζουν αυτή τη δράση, ενώ η αναπαραγωγή του θα εκτυλίσσεται σε αργή κίνηση. Ακολουθεί ανάρτηση με την περιγραφή της τρίτης δράσης...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου