Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Ο πέμπτος Άθλος του Ηρακλή της Veronica Shimanovskaya στο Μουσείο Ανοιχτότητας στο κονσερβοποιείο Πρεσπών. Ψυχή στο Λαιμό 4, 2015.

Εικόνα

        Ο πέμπτος Άθλος του Ηρακλή η εξαγνισμός  μέσω του χρώματος.
Λάδι σε μέταλλο. 2015
Veronica Shimanovskaya.


Επισκεπτόμενη   την όμορφη Ελλάδα επικαλείσαι πάντα τις ιστορίες της γεμάτης  μαγείας αρχαιότητας και την μεταμόρφωση της μέσα στους αιώνες. Η σύνδεση του παρόντος  με το παρελθόν,ή  αλλιώς η εμπειρία του παρελθόντος  να γίνετε  ένα  με το παρόν είναι συχνά ένα μέρος της δουλειάς μου. Αυτός είναι ο λόγος που βρήκα το σκηνικό του κονσερβοποιείου  στις Πρέσπες τόσο ενδιαφέρον και γεμάτο έμπνευση.
Αμέσως μετά την είσοδο στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ,βλέποντας το δάπεδο στρωμένο από ένα παχύ στρώμα περιττωμάτων των ζώων,  σκέφτηκα τον πέμπτο άθλο του Ηρακλή. Το σχεδόν μονόχρωμο περιβάλλον του θανάτου και της φθοράς φάνηκε να ζητούν εξαγνισμό  και το χρώμα της ζωής.
Συμπτωματικά, το βίντεο που δουλεύω, το οποίο ήλπιζα να το συνεχίσω στα νερά των Πρεσπών,  σχετιζόταν με την έννοια του εξαγνισμού και της αναγέννησης.
Αυτή η συγκυριακή σύμπτωση  μεταφέρεται το έργο που ονομάζω Ο πέμπτος Άθλος του Ηρακλή η εξαγνισμός  μέσω του χρώματος.Το έργο αποτελείται από δύο μεγάλα έργα ζωγραφικής πάνω στις επιφάνειες των εγκαταλελειμμένωνμηχανημάτων παραγωγής του εργοστάσιου,  και το μεταφορικό ποτάμι του χρώματος, τοποθετημένο στην στον παλιό μεταφορέα θυμίζοντας τον  ποταμό που  χρησιμοποίησε ο Ηρακλής  για να καθαρίσει τους στάβλους του Βασιλιά Αυγεία μέσα σε μία μέρα
Τα συναίσθηματα αντήχησαν με μια σκέψη που συνήθιζε να λέει ο Αμερικανός καλλιτέχνης  Bill Viola,  ότι η τέχνη υπάρχει για να προσφέρει απεξάρτηση από τη  ζωή. 
             Εικόνα

Hercules’s Fifth Labour or Purification by Colour. Oil on metal. 2015 
Veronica Shimanovskaya 

Visiting beautiful Greece always invokes stories of antiquity full of magic and transformation. Connecting present moments with the past, or the past experience with the present moment is often a part of my work. That is why I found the settings of the Old Can Factory in beautiful Prespes so inspiring. 

Immediately upon entering the abandoned factory with floors littered by a thick layer of animal droppings, the fifth labour of Hercules came to mind. The almost monochromes environment of death and decay seemed to be calling for purification and the colour of life. 

Coincidentally, my current video work, which I was hoping to advance in the waters of Prespes’s lakes, was related to the concept of purification and revival. 

This serendipitous coincidence brought forward the work that I called Hercules’s Fifth Labour or Purification by ColourThe work consists of two large paintings on the surfaces of abandoned production line machinery of the Can Factory, and the metaphoric river of colour, placed in the old conveyor valley reminiscent of the river that Hercules used to help him to clean upKing Augeas' stables in a single day. 

My sentiment resonated with a thought of American video artist Bill Viola, who used to say that art exists to detox life.  
 Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου