Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Removement Athens - Documentary


Αθήνα  η πρωτεύουσα της Ελλάδα και ο επόμενος προορισμός  του Removement. Η Αθήνα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τοποθεσία, όσον αφορά  τις έννοιες της κινητικότητας  και της  μεταβολής, τόσο στη σύγχρονη εποχή όσο και στην αρχαιότητα. Η ιστορία της γεωγραφική της θέση και η κοινωνική της ποικιλία, μετατρέπει την πόλη σε ένα μοναδικό πεδίο έρευνας για τους σκοπούς του project Removement.

 H κίνηση στην Αθήνα εντοπίζεται σε διάφορα θεματικά πεδία. Συνεργάτες  και ανεξάρτητοι  καλλιτέχνες,  προτίθενται να παρουσιάσουν μια σειρά από έργα τέχνης και παραστάσεις που θα σχετίζονται κυρίως με τις πιο κρίσιμες, δυναμικές και ευαίσθητες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής  ζωής της πόλης, πτυχές που καθορίζουν το ρυθμό της και της δίνουν τη δική τους «ανάσα». Οι θεματολογία των έργων θα είναι: οι άστεγοι, οι μετανάστες (οικονομικοί και πολιτικοί πρόσφυγες), οι πλανόδιοι πωλητές, η πορεία και η «κίνηση» των ιστορικών μνημείων στο πέρασμα του χρόνου, η επίδραση των προσφύγων  στην καθημερινή ζωή, η ανάπτυξη του αστικού τοπίου, οι τεράστιες αλλαγές στη γλώσσα, οι «διαρθρωτικές» διαφορές μεταξύ των γενεών (από την εποχή της Ελληνικής κατοχής  μέχρι και τη σημερινή γενιά της τεχνολογίας και του homo ecnomicus), οι ραγδαίες αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης λόγω της άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης, η κατάρρευση του συστήματος αξιών κ.λπ.
Η έρευνα έχει ήδη αρχίσει, προκειμένου να παρουσιαστεί το Removement στις αρχές του 2016.


Athens, Greece’s capital is Removement’s next destination. Athens is a particularly interesting location regarding the notions of mobility and alteration, both in modern and ancient times. Its history, its geographical location, and its social variety convert the city into a unique research field for the purposes of Removement. 


Motion in Athens is identified in various thematic areas. The cooperating operators and individuals intend to present a series of artwork and performances which will be mainly associated with the most critical, dynamic and sensitive aspects of the current economic and social city life, which define its pace and even its own ‘breath’. Some examples of what the creations will deal with are the following: the homeless, the immigrants (economic and political refugees), the street vendors, the course and ‘motion’ of historical monuments throughout time, the effect of refugee districts on the citizens’ everyday life, the development of the urban landscape, the vast changes in language, the ‘structural’ differences between generations (from the Occupation of Greece to the current generation of technology and the homo economicus), the rapid changes in living conditions due to the unprecedented financial crisis, the collapse of the system of values etc.   The research period has already started in order to present Removement in the beginning of 2016.

Το βίντεο promotion του removement επιμελήθηκε ο  προπτυχιακός καλλιτέχνης της ΣΚΤ Φλώρινας Θανάσης Μπλιούμης .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου