Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ικαστικού 3ργαστηρίου για τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου


Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Κύκλου και της Κατεύθυνσης του 3ου εικαστικού εργαστηρίου του Τ.Ε.Ε.Τ Φλώρινας.

1) Εργατικότητα - ποιότητα έργου.
2) Συμμετοχή σε δράσεις του εργαστηρίου.
3)Παρακολούθηση διαλέξεων και συναντήσεων του εργαστηρίου.
4) Έρευνα σε θεωρητικό και εργαστηριακό πλαίσιο, προτάσεις διάχυσης, αλληλεπίδρασης,  καινοτομίες.
5) Εκπόνηση καινοτόμων εργασιών σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο.
Προϋποθέσεις παρουσίασης του εικαστικού έργου  φοιτητριών/τών κατά την διάρκεια των εξετάσεων.
1)  α. Επιλογή και παρουσίαση 5 έργων από το σύνολο των εργασιών του εξαμήνου. 
κκκ β. Απαρίθμηση  και καταγραφή των συμμετοχών σε δράσεις που σχετίζονται  
με το 3ικαστικό 3ργαστήρι και γενικότερα  με το Τμήμα κατά την διάρκεια του εξαμήνου.                                                                                                                                          
κκκγ. Οι ερευνητικοί στόχοι κατά την διάρκεια του εξαμήνου.                                                                                                                    
(Τα παραπάνω θα παρουσιαστούν σε μορφή power point ή σε μορφή άλλου  προγράμματος που εσείς επιθυμείτε και θα διαρκέσει πέντε λεπτά ).
2)     Το σύνολο των εργασιών του εξαμήνου θα υπάρχει μαζί σας σε φάκελο, κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

Η αυτοαξιολόγηση της φοιτήτριας/ή θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια στην κλίμακα του 10. Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από την υποδιαίρεση και  της αξιολόγησης των συντονιστών του εργαστηρίου και εκπροσώπου των παριστάμενων. Ο αυτοαξιολογούμενος προτείνει κάθε φορά έναν εκπρόσωπο, σε περίπτωση αδυναμίας ορίζουν κάποιον οι συντονιστές.                                                                                                                                                                                                                                                            
Πιθανά να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση για το έργο σας εφόσον αυτό απαιτηθεί, από τους συμφοιτητές/τριες σας και τους συντονιστές Η παραμονή όλων στην διαδικασία αξιολόγησης είναι επιβεβλημένη.

Στόχος αυτού του τρόπου αξιολόγησης είναι η ενίσχυση της ικανότητας  αυτοπαρουσίασης και η διαχείριση του σκέπτεσται μπροστά σε κοινό.

Καλή συνεργασία 
Θωμάς Ζωγράφος
Χάρης Κοντοσφύρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου