Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Πεδίο Δράσης Κόδρα 2011Το Πεδίο Δράσης Κόδρα μετρώντας ήδη 11 χρόνια λειτουργίας έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους μη μουσειακούς θεσμούς σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Φέτος ανασυνθέτει το σύνολο των εκδηλώσεών του ώστε να ανταποκριθεί στη ρευστότητα των ημερών.
Στο πλαίσιο αυτό για φέτος ορίζει δύο άξονες δράσεων, ο πρώτος από τους οποίους είναι προσανατολισμένος στη διερεύνηση των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώθηκε το πολιτιστικό πεδίο στην Ελλάδα, ενώ ο δεύτερος στη διεκδίκηση των πολιτικών και καλλιτεχνικών όρων της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας και πράξης.


Στον ιστορικό άξονα, με αφετηρία τη διοργάνωση του 2011 και με πενταετή προγραμματισμό, το Πεδίο Δράσης Κόδρα θα αποπειραθεί να παραγάγει πρωτότυπο φιλοσοφικό, θεωρητικό και ιστορικό στοχασμό για το πολιτιστικό πεδίο στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο. Κάθε χρόνο θα συντονίζει τη διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου με θέματα που αφορούν το τρίπτυχο «Τέχνη-Αισθητική-Πολιτική» και, παράλληλα, θα φιλοξενεί εκθέσεις με ιστορικό και κοινωνιολογικό προσανατολισμό.
Εκτός του συνεδρίου το οποίο προαναφέραμε ο ιστορικός άξονας θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκθέσεων ιστορικού χαρακτήρα, επικεντρωμένων στη διερεύνηση του καλλιτεχνικού και, ευρύτερα, πολιτιστικού πεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την τελευταία τριακονταετία. Ειδικότερα για το 2011, θα διοργανωθεί έκθεση με θέμα τις καλλιτεχνικές ομάδες που έδρασαν στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1980 και κατάρτιση μιας σε πρώτο χρόνο ψηφιακής βιβλιοθήκης με θεωρητικά, ιστορικά και αρχειακά κείμενα.
Στο Συγχρονικό – καλλιτεχνικό άξονα θα διερευνηθεί το σύγχρονο εικαστικό πεδίο ως σημείο σύγκλισης πολλών διαφορετικών μορφών έκφρασης. Παράλληλα με την εκθεσιακή του δραστηριότητα, το Πεδίο Δράσης Κόδρα θα διευρύνει τις εκδηλώσεις του στο δημόσιο χώρο. Οι δημόσιες αυτές εκδηλώσεις έχουν ως στόχο να ανοιχτούν στο ευρύτερο κοινό των Δήμων της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας την ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου και τη συμμετοχή των πολιτών.
Συνεργασίες του Πεδίου Δράσης Κόδρα
Το Πεδίο Δράσης Κόδρα θα συνεργαστεί με άλλους πολιτιστικούς δημόσιους φορείς, για την ευρύτερη κοινωνική και πολιτική στόχευση των εκδηλώσεών του, ειδικότερα για το μέρος εκείνο, το οποίο θα αναπτυχθεί στο δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης. Θα συνεργαστεί με φορείς όπως το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Δημητρίων, και τέλος με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων και ενημερωτικών κινήσεων γύρω από το θέμα του trafficking.Οι συνεπιμελητές του
Πεδίου Δράσης Κόδρα 2011
Μαρία Κενανίδου, Δημήτρης Μιχάλαρος, Θεόφιλος Τραμπούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου