Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Υποτροφίες Οργανισμού NEON 2018


Ο ΝΕΟΝ υποστηρίζει ιδιώτες και οργανισμούς στην υλοποίηση των σχεδίων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και τη συνέχιση των σπουδών τους. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στα ίδια κριτήρια. Οι υποτροφίες του ΝΕΟΝ απευθύνονται σε νέους δημιουργούς και σπουδαστές και αφορούν σε
Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) σε
α) Ιστορία της Τέχνης
β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies)
γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts)
Θα δοθούν συνολικά οχτώ (8) υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) αξίας €10.000.
Ολοκλήρωση σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου (Ph.D)
α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης
β) στις Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies)
Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε μία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων| 27 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | 25 Μαΐου 2018

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου