Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ».
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΡΟΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Σταυροδρόμι Πολιτισμών» του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδος, σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη μιας
σειράς δράσεων από τους πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς της
Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα ενισχύσουν το πολιτιστικό προφίλ της πόλης της
Θεσσαλονίκης και θα αναδείξουν τον εξωστρεφή της χαρακτήρα.
Η πρωτοβουλία αφορά κάθε φορά μία ή περισσότερες τιμώμενες χώρες και τον
πολιτισμό τους. Φιλοξενούμενη περιοχή για το 2011 είναι η Μέση Ανατολή (Αραβικές
χώρες και Ισραήλ).


2. ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδος, διοργανώνουν
στη Θεσσαλονίκη Έκθεση Φωτογραφίας με στόχο την προώθηση της νεανικής
δημιουργικότητας και την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους Έλληνες φοιτητές και
στους φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μέσης
Ανατολής.


3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθηγητής Γιώργος Παπακώστας, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων του
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, apapako@arch.auth.gr
Καθηγήτρια Βίλμα Χαστάογλου - Μαρτινίδη, Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, vilma@arch.auth.gr
Λένα Αθανασοπούλου, Εικαστικός Καλλιτέχνις, Λέκτορας Π.Δ 407/80, Τμήμα
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
atheleni@gmail.com


4. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Λένα Αθανασοπούλου, Εικαστικός Καλλιτέχνις, Λέκτορας Π.Δ 407/80, Τμήμα
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
atheleni@gmail.com


5. Η ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ως κοινή δράση πολιτισμού επελέγη μια Φοιτητική Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Η
φωτογραφία ως μέσο δημιουργίας ή ανατροπής στερεοτύπων», η οποία θα
παρουσιαστεί σε χώρους της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 2011.
Η έκθεση έχει ως στόχο τη συζήτηση γύρω από τα κοινωνικά στερεότυπα και τον
τρόπο με τον οποίο αυτά διαμορφώνονται από τις εικόνες που χρησιμοποιούνται
στον τύπο, τη διαφήμιση καθώς και τις κοινωνικές συμπεριφορές, σε διαφορετικούς
γεωγραφικούς τόπους και διαφορετικές εθνότητες.


6. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόθεση αυτής της συνεργασίας είναι η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας και της
διαφορετικότητας των συμμετεχόντων, μέσα από την παραγωγή εικαστικού έργου,
το οποίο επικεντρώνεται και καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος της
εικόνας εμφανίζει ή αποκρύπτει την πραγματικότητα, δημιουργώντας επίκτητα
χαρακτηριστικά, διαθλασμένης ή αναληθούς ταυτότητας.
Ο κάθε δημιουργός και αντίστοιχα ο κάθε θεατής παράγει νοήματα κωδικοποιεί και
αποκωδικοποιεί μια εικόνα, ανάλογα με το διαφορετικό πολιτισμικό του υπόβαθρο.
Το πολιτισμικό υπόβαθρο κατασκευάζει κώδικες, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον
οποίο τα συμβολικά συστήματα και οι διαφορετικές ερμηνείες τους, δημιουργούν και
ερμηνεύουν σημεία και σύμβολα.
Όπως αναφέρει η Susan Sontag: «Οι φωτογραφικές μηχανές καθορίζουν την
πραγματικότητα με δύο τρόπους ουσιαστικούς για τη λειτουργία μιας προηγμένης
βιομηχανικής κοινωνίας: ως θέαμα (για τις μάζες) και ως αντικείμενο επιτήρησης (για
τους κυβερνώντες). Η παραγωγή των εικόνων ντύνει επίσης την κυρίαρχη ιδεολογία.
Η κοινωνική αλλαγή αντικαθίσταται από μια αλλαγή των εικόνων. Η ελευθερία που
έχει κάποιος να καταναλώνει ένα πλήθος εικόνων και αγαθών εξισώνεται με την ίδια
την ελευθερία.»
Αυτό που διαμορφώνει το περιεχόμενο των στερεοτύπων είναι η δομή των σχέσεων
που δημιουργείται ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Ανάμεσα σε
χαρακτηριστικά κοινής ταυτότητας ή ετερότητας. Τα στερεότυπα, καθρεφτίζουν
υπαρκτές κοινωνικές διαφορές.
Στερεότυπα διαμορφώνονται στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, στις οποίες ίσοι και
άνισοι σε ισχύ πολιτισμοί, συναντιούνται και αλληλεπιδρούν. Επίσης σε κοινωνίες
όπου ομάδες οι οποίες εξαιτίας θρησκευτικών, πολιτικών ή οικονομικών λόγων,
μετακινήθηκαν από έναν πολιτισμό σε έναν άλλο. Η δημιουργία στερεοτύπων
εμποδίζει ή επιβραδύνει την ενσωμάτωση και την αλληλοδιείσδυση αυτών των
πολιτισμών στην τοπική συνείδηση, δημιουργώντας προκαταλήψεις και
συμπεριφορές αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.


7. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


7.1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή καλείται να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής
μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011.
2. Εφόσον η απάντηση είναι θετική, πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας
καθώς επίσης μια τριμελής επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τα
έργα των φοιτητών/τριών που θα πάρουν μέρος στην παραπάνω έκθεση.
3. Κάθε Σχολή μπορεί να συμμετέχει στην έκθεση με 15 φοιτητές/τριες.
4. Κάθε φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να καταθέσει έως 5 φωτογραφίες από τις
οποίες θα επιλεγεί μία.
5. Η προθεσμία επιλογής του υλικού από τις επιτροπές αξιολόγησης είναι 15
Σεπτεμβρίου 2011. 6. Η κάθε Σχολή θα αποστείλει το υλικό στη Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011. 7. H έκθεση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2011.
Ημερομηνία εγκαινίων 22.10.2011.


7.2. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1. Το υλικό θα κατατεθεί σε ψηφιακή μορφή (αρχείο tiff σε Adobe RGB, στην
υψηλότερη δυνατή ανάλυση), και θα σταλεί σε CD Rom ( ή DVD) στην παρακάτω
διεύθυνση: Κυρία Φένια Παγώνη, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
Email: feniapagoni@arch.auth.gr
2. Για την κάθε συμμετοχή πρέπει να αναφέρεται: το όνομα του συμμετέχοντα, η
ημερομηνία λήψης, ο τίτλος, το θέμα, μια περιγραφή της ιδέας όχι πάνω από 100
λέξεις.
3. Κάθε Σχολή πρέπει να στείλει τα πλήρη στοιχεία της: λογότυπος, όνομα σχολής,
τμήματος, όνομα προέδρου του τμήματος, ονόματα των μελών της επιτροπής.


7.3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Κάθε σχολή αποφασίζει την τελική επιλογή του υλικού. Τα έξοδα της αποστολής
και ασφάλισης του υλικού επιβαρύνουν την κάθε μια από τις συμμετέχουσες
σχολές.
 2. Οι διοργανωτές της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνουν όλα τα
έξοδα της έκθεσης. 3. Το κόστος για την μεταφορά και εγκατάσταση της έκθεσης σε
άλλες πόλεις θα το καλύψει το αντίστοιχο στην πόλη Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου