Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Δανειστικό αποθετήριο Έργων Τέχνης


Το Δανειστικό αποθετήριο Έργων Τέχνης  αποτελεί ένα καινοτόμο κοινωνικό σχέδιο εξοικείωσης και οικειοποίησης του έργου τέχνης, σε χώρους καθημερινότητας, που έχει ως στόχο να εξοικειώσει τον καθημερινό πολίτη με τον βλεμματικό του αναπροσδιορισμό. Νέοι καλλιτέχνες με διαπιστευτήρια από Τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και της ανάπτυξης των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, θα αναδομούν και θα αναπροσαρμόσουν χώρους δημόσιας χρήσης, σε χώρους διάδρασης μεταξύ των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το σχέδιο αποτελεί μια σύμπραξη μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας και υποστηρίζεται ως Έργο Αλληλεγγύης, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Φορέας υλοποίησης του σχεδίου είναι ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας. Η διάρκεια του σχεδίου είναι

12 μήνες με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2020. 

 

                                                                           
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου